12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 25 بهمن 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 25 بهمن,1396
بازدید: 3352
وضعیت سالمندان کشور
وضعیت سالمندان کشور

 به ازاء هر ۵ نفر  جمعیت دنیا يك نفر سالمند می باشد. به اين ترتيب نه فقط در كشورهاي توسعه يافته که الان قریب به این نسبت سهم سالمندان است بلکه در كشورهاي در حال توسعه نيز بخش بزرگي از جمعيت افراد را بالاي ۶۰ سال تشكيل مي دهند و هر سال نسبت آن افزایش پیدا می کند. 

  در طول ۳۰ سال آينده سالمندان حدود ۰ ۲ درصد  از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند . سازمان بهداشت جهانی تخمين زده تا سال ۲۰۵۰ جمعيت سالمندان به ۲ ميليارد نفر  برسد ( پیش بینی سازمان ملل برای این سال 2.1 میلیارد نفر است ) . یعنی اینکه كه به ازاء هر ۵ نفر  جمعیت دنیا يك نفر سالمند می باشد. به اين ترتيب نه فقط در كشورهاي توسعه يافته که الان قریب به این نسبت سهم سالمندان است بلکه در كشورهاي در حال توسعه نيز بخش بزرگي از جمعيت افراد را بالاي ۶۰ سال تشكيل مي دهند و هر سال نسبت آن افزایش پیدا می کند. افزايش نسبت سالمندي ایجاب می کند که جوامع در حال توسعه از جمله ایران خود را برای سالمندی آماده نماید .در کنار فراهم نمودن شرایط زیستی و اجتماعی برای سالمندان در محیط زندگی ، احترام به سالمندان و حضور آنها به عنوان بزرگ خانواده  در مراسمات آیینی و سنتی نه تنها مهم است بلکه از نیازهای مادی هم شاید برتر باشد زیرا ايجاد فضايي آرام در کنار خانواده آنان را به ادامه زندگي تشويق نموده و از آنان عناصري زنده و پويا می سازد که احساس داشته باشند در خانواده و جامعه هنوز ایفای نقش  دارند . البته با صنعتی شدن جوامع و تغيير در ساختار خانواده از يك نظام گسترده که چندین نسل با هم در یک خانواده زندگی می کردند  به يك خانواده هسته اي باعث مي شود سالمندان نقش تاریخی خود را  که در عین وظایف پدری و سرپرستی خانوار  ، نقش کارفرما  نیز داشتند تا حدود زیادی کمرنگ شود . اما هسته ای شدن خانواده نباید در احترام به سالمندان و استفاده از تجربیات آنها خللی وارد نماید . بلکه می بایست برای استحکام بنيان و اساس خانواده به عنوان پايه اصلي جامعه و اتفاقات فرهنگي آن و برای طي مسير تكاملي ، به نقش سالمندان بها داد تا خانواده دچار فروپاشی  نشود ...

اين مقاله به قلم صدر الدين بلاديکارشناس ارشد جمعیت شناسي و  مشاور رئيس  مرکز آمار ایران است.

متن كامل مقاله در فايل پيوست موجود است.

تصاویر
  • وضعیت سالمندان کشور
فایلهای پیوست
طراحی سایت