12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 02 اسفند 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 02 اسفند,1396
بازدید: 1851
چه سازمان‌هایی در کشورهای جهان مسؤل تهیه‌ی آمارهای اقتصادی هستند؟
چه سازمان‌هایی در کشورهای جهان مسؤل تهیه‌ی آمارهای اقتصادی هستند؟

این گزارش وضعیت مراکز آماری کشورها را بر اساس منبع اصلی تولید آمارهای رسمی خصوصاً حساب‌های ملی و شاخص قیمت مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین موقعیت مراکز آماری از لحاظ وابستگی به دولت یا مجلس نیز تعیین می‌شود.اين مقاله در مجله دو ماهنامه آمار شماره24، خرداد و تير 96   منتشر شده است و در سايت پژوهشكده آمار به آدرس 

http://amar.srtc.ac.ir/article-1-286-fa.html

قابل دسترسي است.

 


طبق قانون، به‌منظور دستیابی به آمارهای قابل اعتماد، مستند و یکپارچه، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید آمار در کشور است. البته نه فقط در ایران که در بیش‌تر کشورهای جهان، منبع اصلی تولید آمارها، مراکز آماری هستند و این وظیفه بر عهده‌ی آنها است. این گزارش وضعیت مراکز آماری کشورها را بر اساس منبع اصلی تولید آمارهای رسمی خصوصاً حساب‌های ملی و شاخص قیمت مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین موقعیت مراکز آماری از لحاظ وابستگی به دولت یا مجلس نیز تعیین می‌شود. منبع اصلی اطلاعات ارائه شده در این مقاله بخش آمار سازمان ملل بوده که در آن از ۲۰۴ کشور جهان نام برده شده است. از بین ۲۰۴ کشور معرفی‌شده، اطلاعی برای کشور »جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)« به‌دست نیامد. همچنین به دلیل ترکمن زبان بودن سایت آماری کشور ترکمنستان امکان ارائه‌ی اطلاعات این کشور مقدور نشد. بنا بر این در این مقاله مقایسه‌ی اطلاعات بین ۲۰۲ کشور جهان صورت گرفته است.نتایج این بررسی نشان می‌دهد که منبع اصلی تهیه‌ی آمارهای اقتصادی به‌خصوص حساب‌های ملی و شاخص قیمت‌های، مراکز آماری هستند و در این راستا واگذاری این وظایف به مرکز آمار ایران در چارچوب قانون،‌با معیارهای جهانی نیز سازگار است.

اين مقاله توسط خانم بنفشه نجفي، كارشناس دفتر حساب هاي اقتصادي مركز آمار ايران تهيه شده است. براي مشاهده متن كامل مقاله به فايل پيوست مراجعه كنيد. 

تصاویر
  • چه سازمان‌هایی در کشورهای جهان مسؤل تهیه‌ی آمارهای اقتصادی هستند؟
فایلهای پیوست
طراحی سایت