07 اسفند 1398
En | 
زمان انتشار: 03 مهر 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 03 مهر,1392
بازدید: 2420
بررسي تعاريف و استاندارد شاخص‌هاي آمارهاي نيروي كار در كارگاه آموزشي منطقه‌اي
بررسي تعاريف و استاندارد شاخص‌هاي آمارهاي نيروي كار در كارگاه آموزشي منطقه‌اي


  استانداردها و تعاريف نيروي كار در كارگاه آموزشي منطقه اي" استانداردهاي بين المللي نوين در زمينه آمار‌هاي كار و نيروي كار و كاربرد آن در داده‌هاي تجمعي جنسي و سني براي كشورهاي عضو اكو" مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آقاي زاهديان، سرپرست پژوهشكده آمار درمراسم افتتاحيه اين كارگاه آموزشي بر اهميت شاخص‌هاي نيروي كار و جايگاه مهم اقتصادي آن‌ها تاكيد كرد و افزايش جمعيت جوان كشورهاي آسيايي و بخش اسكاپ به ويژه از سال 1994 و مطرح شدن نيازهاي جوانان از جمله كار و مسكن را از عواملي ذكر كرد كه برنامه‌هاي ملي اين كشورها را تحت تاثر قرار داده است.  لذا موضوع نيروي كار در كنارديگر بحث‌هاي جمعيتي، اهميت ويژه‌اي پيدا كرده و حتي در اولويت بسياري از برنامه‌هاي بين المللي قرار گرفته است. سرپرست پژهشكده آمار، مقبوليت بين المللي آمارهاي نيروي كار را از ويژگي مهم آمارهاي نيروي كار ذكركرد و در ادامه با اشاره به اين نكته كه ايران تجربه‌اي 8 ساله در اجراي طرح‌هاي نيروي كار دارد، افزود:‌ در مركز آمار ايران و پژوهشكده آمار مطالعات گسترده‌اي در سال‌هاي اخير، در رابطه با آمارهاي نيروي كار در جهت انطباق آن‌ها با سازمان بين‌المللي نيروي كار(ILO) انجام شده است 

در ادامه اين مراسم، آقاي اميني نماينده سازمان همكاري‌هاي اقتصادي)اكو(، اجراي برنامه‌هاي آموزشي سازمان اكو را يكي از فعاليت‌هاي مهم اين سازمان ذكر نمود و به برگزاري برخي از اين دوره‌ها در سال 2013 در زمينه آمارهاي كشاورزي با همكاري سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد(FAO) و همچنين كارگاهي در زمينه كاربرد فناوري‌هاي نوين در كشورهاي عضو با همكاري يونسكو، مركز آمار ايران و سازمان همكاري‌هاي اقتصادي  و  اشاره نمود  و از برگزاري اين نوع برگزاري براي كشور هاي عضو استقبال كرد.

همچنين،‌‌ خانم احمدزاده، معاون نماينده مقيم صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در تهران، به عنوان سخنران بعدي مراسم افتتاحيه، اهميت دادن به برنامه‌ريزي بر اساس شواهد و داده‌ها را، از علل اصلي پشتيباني صندوق از كارگاه‌هاي آموزشي آماري ذكر نمود و همكاري با مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال كشور و دانشگاه تهران را در راستاي تحقق اين امر ذكر كرد. وي در ادامه هدف از برگزاري كارگاه آموزشي نيروي كار را، منطبق كردن هر چه بيشتر آمارهاي نيروي كار در ايران با استاندارد‌هاي بين المللي و فابليت انطباق پذيري آن‌ها در سطح بين المللي ذكر نمود.

كارگاه آموزشي منطقه اي" استاندارد هاي بين المللي  نوين در زمينه آمار‌هاي كار و نيروي كار و كاربرد آن در داده‌هاي تجمعي جنسي و سني براي كشور هاي عضو اكو" با حضور كارشناساني از كشور افغانستان، كارشناسان مركز آمار ايران و وزارت كار از اول مهر ماه به مدت 3 روز برگزار مي‌شود. مدرس اين دوره آقاي دكتر مهران، در سخنراني خود در مراسم افتتاحيه، ‌به برگزاري كنفرانسي در ژنو در زمينه بررسي تعاريف نيروي كار در هفته آينده اشاره كرد. وي افزود: هر 30 سال يك بار، تعاريف بين المللي نيروي كار كه تعاريف  اشتغال و بيكاري درايران نيز از آن‌ها تبعيت مي‌كنند،‌ مورد بازبيني قرار مي‌گيرند. بنا به گفته‌هاي دكتر مهران تعريف انواع كار همچون كار براي خود مصرفي و همچنين تعاريف نزديك به بيكاري از قبيل افراد شاغل با ساعات كار پايين، از جمله موضوعات مورد بحث دراين كنفرانس خواهد بود.

 

تصاویر
  • بررسي تعاريف و استاندارد شاخص‌هاي آمارهاي نيروي كار در كارگاه آموزشي منطقه‌اي
طراحی سایت