15 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 23 اسفند 1396
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 23 اسفند,1396
بازدید: 2457
گزارش نرخ رشد اقتصادي  9 ماهه نخست در سال 1396 منتشر شد
گزارش نرخ رشد اقتصادي 9 ماهه نخست در سال 1396 منتشر شد

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه نخست سال جاري رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 1،  گروه صنعت 3.1 و گروه خدمات 7 درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل، رشد داشته است

محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 در نه ماهه نخست سال جاري به رقم 5603050 ميليارد ريال با نفت و 4363669 ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 5366375 ميليارد ريال و بدون نفت 4167615 ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 4.4 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 4.7  درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه نخست سال 1396 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه نخست سال جاري رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 1،  گروه صنعت 3.1 و گروه خدمات 7 درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 15 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنعت شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده و خرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل و نقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار و دامپزشکی، اداره امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي است.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي نه ماه نخست سال 1396، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت اطلاعات آماري/حساب‌هاي ملي / جدول‌ها و سري زماني/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.

تصاویر
  • گزارش نرخ رشد اقتصادي  9 ماهه نخست در سال 1396 منتشر شد
فایلهای پیوست