01 شهریور 1398
En | 
زمان انتشار: 23 اسفند 1396
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 29 دی,1397
بازدید: 3042
چرا معيار يك ساعت كار؟
چرا معيار يك ساعت كار؟

نكات تخصصي و فني پيش نيازِ شناخت ، تحليل و تفسير صحيح آمارهاي اشتغال و بيكاري با تأكيد بر معيار حداقل يك ساعت كار در هفته به عنوان "واحد سنجش حجم كار" و مرز بين اشتغال و بيكاري مطلق و همچنين دلايل قرار نگرفتن پرسش‌هاي مرتبط به معيشت در "طرح آمارگيري نيروي كار" (LFS) تا پايان سال 1396 و جهت‌‌گيري سال 1397

اين مقاله به قلم اميد علي پارسا رئيس مركز آمار ايران  مي باشد.


طي چند دهه گذشته همواره يكي از مهمترين و جدي‌ترين انتقادات و چالش‌هاي مطرح شده درخصوص گردآوري و تحليل و تفسير آمارهاي اشتغال و بيكاري در همه كشورهاي جهان، مسئله انتخاب "معيار حداقل يك ساعت كار درهفته مرجع" به عنوان مرز تعيين شاغل (اعم از اشتغال ناقص و تمام وقت) و بيكار مطلق و همچنين "عدم پاسخگويي به مباحث و مسائل معيشت نيروي كار" بوده است. در مقابل همواره الزام به مقايسه‌پذيري آمارهاي كشورها و رعايت استانداردهاي جهاني به عنوان پاسخ مطرح شده است. با وجود اهميت بسيار زياد استدلال مورد اشاره در پاسخ‌گويي، اين پاسخ نتوانسته است نقش پاسخ اقناعي‌ را براي عامه مردم و بخصوص دست‌اندركاران رسانه و چه بسا سياسيون ايفا نمايد، به همين دليل مركز آمار ايران تصميم گرفت بجاي تأكيد بر استدلالهاي غير قابل خدشه فوق‌الذكر، تبيين مباني تخصصي و فني اجماع جهاني (Unanimous agreement) بر مرز شاغل و بيكار و مباحث معيشت را در دستور كار خود قرار داده و مجموعه نظرات را در نشست تخصصي كالبدشكافي آمارهاي اشتغال و بيكاري با حضور دانشگاهيان و صاحبنظران و دست اندر كاران رسانه ، بشرح زير ارائه نمود، اميد است صاحب نظران وعلاقمندان با دقتي كه صرف مي‌نمايند مجموعه نكات را به عنوان اجزاء يك استدلال جامع مدنظر قرار داده و نظرات عالمانه و كاربردي خود را به مركز آمار ايران اعلام نمايند و به اين ترتيب شاهد ارتقاء فرهنگ و سواد آماري و پاسخ‌گويي در عرصه آمارهاي رسمي كشور بوده و سرمايه اجتماعي در اين زمينه را، اعتلا بخشيم. 

متن كامل مقاله در فايل پيوست موجود است.

تصاویر
  • چرا معيار يك ساعت كار؟
فایلهای پیوست
طراحی سایت