07 اسفند 1398
En | 
زمان انتشار: 08 مهر 1392
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 08 مهر,1392
بازدید: 1313
در راستاي بزرگداشت سال جهاني آمار صورت گرفت:برگزاري نشست تخصصي كاربرد آمار در توليد و خدمات در مركز آمار ايران
در راستاي بزرگداشت سال جهاني آمار صورت گرفت:برگزاري نشست تخصصي كاربرد آمار در توليد و خدمات در مركز آمار ايران


در راستاي بزرگداشت سال جهاني آمار صورت گرفت:

برگزاري نشست تخصصي كاربرد آمار در توليد و خدمات در مركز آمار ايران

در راستاي برگزاري فعاليت‌هاي سال جهاني آمار در سال 2013 ميلادي، نشستي با عنوان " بررسي راهكارهاي  توسعه كاربرد آمار در توليد و خدمات و چالش‌هاي فرا روي آن"در مركز آمار ايران برگزار شد. اين نشست با همكاري پژوهشكده آمار ، انجمن آمار ايران و مركز آمار ايران و با حضور اساتيد و دست اندركاران نظام آماري كشور از جمله آقاي دكتر عادل آذر، رييس مركز آمار آيران، آقاي زاهديان ،سرپرست پژوهشكده آمار و دكتر محمد زاده، رييس انجمن آمار ايران روز چهارشنبه سوم مهر ماه برگزار گرديد. آقاي دكترآذر،در اين نشست، اظهار اميدواري كرد كه نظام آمارهاي ثبتي و ارتباطات نظام آماري دستگاه‌هاي اجرايي كشور، بهبود يابد. رييس مركز آمار ايران، سامان‌دهي علم آمار در كشور را منوط به  مورد توجه قرار گرفتن اين علم و كاربردهاي آن، نه تنها در در ميان اساتيد و صاحبنظران اين علم ، بلكه در ميان كاربران آن به ويژه در حوزه صنعت، كسب و كار و دستگاه‌هاي اجرايي ذكر كرد. دكتر آذر در ادامه بر لزوم مشاوره مديران با كارشناسان آماري با هدف برنامه‌ريز‌ي‌هاي صحيح و مشروعيت بخشي به خروجي‌هاي سازمان تاكيد كرد و ارتقاي سواد آماري در بين توده‌هاي مردم وهمگاني كردن آمار با هدف به كارگيري آن در برنامه ريز‌ي‌هاي خانواده را امري مهم ذكر نمود. 

تشكيل 8 كميته براي بزرگداشت سال جهاني آمار :

دكتر محمد زاده، رييس انجمن آمار ايران، در ادامه اين نشست، از تشكيل 8 كميته براي انجام فعاليت‌هاي مربوط يه بزرگداشت سال جهاني آمار،‌ شامل كميته‌هاي همگاني كردن آمار، نظام آمار شناسي، آموزش مدرسه‌اي، آموزش‌ دانشگاهي، آمار كاربردي، حمايت از تشكل‌هاي آماري، انتشارات  و ارتباطات و اطلاع رساني خبر داد. وي به برگزاري مسابقه وبلاگ نويسي در زمينه آمار، راه انداري سايت ويژه سال جهاني آمار، برگزاري سخنراني هاي عمومي و كارگاه‌هاي آمورشي، تهيه و انتشار مقالات براي ارتقاي سواد عموم مردم و افتتاح موزه آمار به عنوان برخي از فعاليت‌هاي اين كميته‌ها در سال جهاني آْمار اشاره نمود.

نقش آمار در تحليل كسب و كار:

 برگزاري سخنراني‌هاي علمي از ديگر بخش‌هاي اين نشست بود.  آقاي دكتر فقيهي  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، در سخنراني خود، بر لزوم به كارگيري آمار دربخش خصوصي با محوريت كسب و كار اشاره نمود. وي ثبت وقايع و تصميم‌گيري بر مبناي داده و اطلاعات و همچنين داشتنن اهداف بلند مدت، كوتاه مدت و راهبردي را از ويژگي‌هاي مديران موفق ذكر كرد. از ديگر بخش‌هاي اين سخنراني لزوم گردآوري اطلاعات و داده براي شناسايي جايگاه يك بنگاه اقتصادي در مقايسه با رقبا، ‌تبيين نسبي وضعيت بنگاه در آينده و استفاده از اطلاعات در برنامه‌ريزي راهبردي است كه يكي از منابع داده، آمار هاي رسمي ذكر شده است كه در كنار پژوهش بازار، داده‌هاي فروش گذشته و داده‌هاي رشد بازار مي‌تواند يك مدير را در برنامه‌ريزي‌هاي صحيح ياري رساند.

آمار در صنعت و اقتصاد

 آقاي دكتر يوسفي، عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، ديگر سخنران اين نشست،در سخنراني خود با عنوان كاربرد آمار در صنعت و اقتصاد، اقتصاد را به تعبیر لیونل رابینز علمی تعريف كرد که رفتار انسانی را در رابطه بین اهداف نامحدود ومنابع محدود که استفاده‌های گوناگونی دارند مطالعه می نماید كه اين امر به معناي  تاکید بر اولویت‌ها و ضرورت انتخاب، نیاز به داده‌های آماری مختلف، ضرورت اندازه‌گیری و تاکید بر این گفته لرد کلوین یا پیتر دراکر و یا ادوارد دمینگ  است كه چیزی که قابل اندازه گیری باشد قابل انجام است.در بخش ديگري از اين سخنراني بر اهميت آمار از نظر نقش آن‌ در تصميم‌گيري‌ها و سياستگزاري‌ها، در نحوه تخصيص منابع توسط فعالان اقتصادي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي، ارزيابي عملكرد فعالان اقتصادي وتدوين اصول صحيح اقتصادي و مديريتي تاكيد شده است.

وي در ادامه به آمار‌هاي هوشمند با ويژگي‌هاي1- معین و مشخص و عاری از ابهام بودن،2- قابلیت اندازه‌گیری کمی و روشن، 3-دست‌یافتنی و عاري از صرفا“ تخمین و یا پیش بینی،4-  مناسب و مفید بودن و 5-دارا بودن محدوده و یا مقطع زمانی معین اشاره كرده است..

راهكارهاي ارتقاي جايگاه آمار در دستگاه‌هاي اجرايي

آقاي نصيري، از مديران وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي، ظرفيت‌سازي آماري در دستگاه‌هاي اجرايي را از راهكار‌هاي اصلي براي ارتقاي جايگاه آمار در دستگاه‌هاي اجرايي برشمرد . وي اسناد بالادستي و همچنين قوانين مربوط به آمار و وجود سازمان آماري در كشور را از عوامل مثبتي ذكر نمود كه مي تواند موجب تقويت  نظام آماري در دستگاه هاي اجرايي شود. آقاي نصيري در اين زمينه، به بند 11 سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، اشاره كرد كه ازسوي مقام معظم رهبري به دستگاه‌ها ابلاغ شده و در آن صراحتاً بر شفاف سازي، بهنگام سازي و دسترسي به آمار و اطلاعات تاكيد شده است. در ادامه اين سخنراني همچنين بر نقش مهم نظام برنامه‌ريزي كشور، خانه آمار، شوراي عالي آمار، مركز آمار ايران، تشكيلات آماري دستگاه‌هاي اجرايي كشور و و جود منابع انساني در حوزه آمار، در تقويت جايگاه آمار در دستگاه هاي اجرايي كشور اشاره شده است. 

 جايگاه ساختار واحدهاي آمار و اطلاعات در سازمان‌ها

آقا عليرضا حسين‌آبادي، معاون دفتر فناوري وزارت نيرو، در سخنراني خود در اين نشست، جايگاه ساختار واحد‌هاي آمار و اطلاعات در سازمان‌ها را مورد بررسي قرار داد و به بررسي تطبيقي سازمان‌هاي آماري كشور‌ها و جايگاه آن‌ها در حكومت‌ها پرداخت. وي وظايف اصلي سازمان‌هاي آماري را در 4 گروه شامل وظايف1- حاکمیتی، تولید، گردآوری، پردازش، تحلیل، انتشار،2- هماهنگی، سازماندهی سیستم‌های یکپارچه آماری، تولید، پردازش، انتشار، سرشماری و نظرسنجی، حفاظت از آمارها و اسرار فردی، ایجاد نهادهای آماری، ترویج سواد و فرهنگ آماری،3- سیاست‌گزاری، تهیه برنامه جامع، هماهنگی بین سازمانی‌، مشاوره (به دولت و بخش خصوصی)، همکاری‌های بین‌المللی، تعاریف و مفاهیم، طبقه‌بندی، آموزش و 4- تولید، پردازش، انتشار، سرشماری، نظرسنجی، آمار بخش خصوصی و تولید، پردازش و انتشار و مدیریت داده‌های مکاني طبقه بندي كرد.

 در ادامه اين سخنراني همچنين بر جايگاه سازماني واحدهای آمار و اطلاعات در دستگا‌ه‌هاي اجرايي كشور به تفكيك دستگاه‌ها اشاره شده است.

گفتني است سال 2013 میلادی توسط سازمان ملل متحد به عنوان سال جهانی آمار اعلام شده است و توسط 1400 سازمان و نهاد بین‌المللی دست‌اندر کار آمار مورد تایید و حمایت قرار گرفته است و تا کنون بیش از 2100 سازمان در ۱۲۴ کشور از جمله کشورهای ایران، ترکیه، چین، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا، سوئد، بلژیک، برزیل، دانمارک، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، کره شمالی، مالزی، روسیه، مکزیک، ایتالیا و ... در وب‌سایت سال جهانی آمار براي بزرگداشت سال جهانی آمار اعلام مشاركت كرده‌اند.

 

تصاویر
  • در راستاي بزرگداشت سال جهاني آمار صورت گرفت:برگزاري نشست تخصصي كاربرد آمار در توليد و خدمات در مركز آمار ايران
طراحی سایت