06 خرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 06 خرداد 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 06 خرداد,1397
بازدید: 1386
استان يزد كم باران‌ترين استان‌ كشور
استان يزد كم باران‌ترين استان‌ كشور

استان گيلان بيشترين ميانگين سالانه بارندگي با 1011.6 ميليمتردر سال 1395 و ميانگين پنجساله (1391-1395) با 983 ميلي متر را در استان‌هاي كشور داشته است


براساس سالنامه آماري سال 1395، استان يزد با ميانگين سالانه 59.1 ميليمتر بارش، كمترين ارتفاع بارندگي را در سال 1395 در ميان استان‌هاي كشور داشته است و ميانگين 5 ساله گذشته بارندگي اين استان 80.22 ميليمتر بوده است. استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان، خراسان‌جنوبي، سمنان، قم و كرمان  به ترتيب با 93، 100، 125، 130 و 136، كمترين ميانگين بارندگي پنجساله (1391-1395) را به خود اختصاص داده‌اند.

 استــان گيلان بيشترين ميانگين ســالانه بارندگي با 1011.6 ميليمتر در ســال 1395 و ميانگيــن پنجســاله (1391ـ 1395) با 983 ميليمتر، را در استان‌هاي كشور داشته است. استان‌هاي مازندران، چهارمحال‌وبختياري و گلستان به تــرتيب با 710 ، 547 ، 502 در رده‌هاي بعــدي استان‌هاي با بيشترين ميــانگين بارنــدگي در ســال‌هاي 1391ـ 1395، قرار دارند.

 

 

تصاویر
  • استان يزد كم باران‌ترين استان‌ كشور
طراحی سایت