12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 12 خرداد 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 12 خرداد,1397
بازدید: 1392
مقایسه نتایج متوسط و شاخص قیمت اجاره بها مسکن خانوارهای شهر تهران در سال 1396
مقایسه نتایج متوسط و شاخص قیمت اجاره بها مسکن خانوارهای شهر تهران در سال 1396

  دو طرح آماری به صورت مستقل از هم، جهت اندازهگیری تغییرات قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی انجام میشود، که طرح متوسط قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی شهر تهران و طرح شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی به تفکیک استانهای کشور میباشد. با توجه به تفاوت نتایج منتشر شده از این دو طرح، در این گزارش سعی میشود بعد از بررسی اجمالی دو طرح و ارائه نتایج آنها، دلایل تفاوت نتایج این دو طرح توضیح داده شود.


مقدمه

اهمیت بخش مسکن در اقتصاد کشور و حساسیت موجود نسبت به تحولات بازار مسکن باعث توجه ویژه برنامهریزان و سیاستگذاران به این بخش شده است. در همین راستا مرکز آمار ایران نیز همواره سعی نموده است تا با اجرای طرحهای آماری در بخش مسکن، آمار و اطلاعات به روز و دقیق این بخش در حوزههای متوسط و شاخص قیمت اجاره بها، متوسط قیمت خرید و فروش مسکن، متوسط و شاخص قیمت نهادههای ساختمانی و ساخت و ساز را جهت استفاده کاربران مختلف تولید نماید.

     دو طرح آماری به صورت مستقل از هم، جهت اندازهگیری تغییرات قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی انجام میشود، که طرح متوسط قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی شهر تهران و طرح شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی به تفکیک استانهای کشور میباشد. با توجه به تفاوت نتایج منتشر شده از این دو طرح، در این گزارش سعی میشود بعد از بررسی اجمالی دو طرح و ارائه نتایج آنها، دلایل تفاوت نتایج این دو طرح توضیح داده شود...

اين مقاله به قلم اسعد اله رضايي معاون دفتر شاخص قيمت هاي مركز آمار است. براي  مشاهده متن كامل مقاله به فايل پيوست مراجعه كنيد.


 


 

تصاویر
  • مقایسه نتایج متوسط و شاخص قیمت اجاره بها مسکن خانوارهای شهر تهران در سال 1396
فایلهای پیوست
طراحی سایت