30 دی 1400
En | 
زمان انتشار: 26 تیر 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 06 مرداد,1397
بازدید: 1859
انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور سال1395
انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور سال1395

سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور است .


سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن، آموزش، بهداشت ودرمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص های قیمت، هزینه و درآمدخانوار و ... می باشد که در قالب 25 فصل تهیه شده است. اطلاعات نشریه فوق در قالب جداول آماری به همراه نقشه ونمودار ارائه شده است. اطلاعا ت بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است .

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی سالنامه آماری کشور سال1395
فایلهای پیوست
طراحی سایت