12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 15 مهر 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 15 مهر,1397
بازدید: 1029
تحلیلی بر تولید و جایگاه اقتصاد حوزه روستايي در اقتصاد ملی ایران در جهت سیاست گذاری برای توسعه روستایی
تحلیلی بر تولید و جایگاه اقتصاد حوزه روستايي در اقتصاد ملی ایران در جهت سیاست گذاری برای توسعه روستایی

یافته‌‌های اين گزارش از نتایج حساب تولید حوزه روستایی که توسط دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور برای سالهای 1391 الی 1393 به دست آمده است.

یکی­ از شاخص های مهم دراقتصاد کلان کشور محصول ناخالص داخلیGDP [1]است. برای محاسبه تولید یا محصول ناخالص داخلی یا ملی معمولا از الگوی سيستم حسابداری ملي "SNA"[2] که توسط سازمان ملل متحد انتشار داده شده است بکار می گیرند. در واقع GDP تجمیع شده ارزش افزوده بخش های اقتصادی  به روش تولید است . اگر الگوی حسابداری ملی برای محاسبه تولید بخش های اقتصاد در منطقه ( استانی ) در مقیاس جغرافیایی کوچک تر بکار بگیریم و آنرا GDPR بنامیم. می­توانیم طبق تعریفGDPR  براساس اصل اقامت فعالیت اقتصادی، درصورت فراهم بودن داده های آماری ، حساب تولید را درسطح جغرافیایی با مقیاس کوچک تر یعنی درحوزه روستایی محاسبه کنیم. حساب تولید اقتصاد روستایى از سلسله فعالیت‌هاى اقتصادی است که درحوزه روستایی انجام مى‌شود، بنابراین هرفعالیت اقتصادی که­در حوزه روستایی انجام شود، درحیطه اقتصاد روستایى قرار می گیرد.حساب‌ تولید اقتصاد روستايي برگرفته از الگوی حسابداری جامع ملی و هدفمند برای مطالعه كمي و منظم و محاسبه ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصاد درحوزه روستایی، براي يك دوره زماني معین، معمولاً يك سال را نشان می­دهد.بعبارت ديگر نقشي را كه حساب‌هاي ملي در سطح كلان كشور به‌عهده‌ دارد، حساب‌روستایی همان نقش را در حوزه روستایی عهده‌دار است. با اين تفاوت كه تبديل سطح جغرافيايي ملي، درسطح حوزه روستايي فعالیت اقتصادی را شامل می شود. یافته‌‌های اين گزارش که از نتایج حساب تولید حوزه روستایی که توسط دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران و معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور برای سالهای 1391 الی 1393 انجام گرفته است می­باشد...

 اين مقاله توسط  كوروش جوادي كارشناس حساب هاي اقتصادي دفتر حساب هاي اقتصادي مركز آمار ايران تهيه شده است . براي مشاهده متن كامل مقاله به فايل پيوست مراجعه كنيد.

 

[1] -[1]-GorssDomistic product

[2]-System of National Accounts

تصاویر
  • تحلیلی بر تولید و جایگاه اقتصاد حوزه روستايي در اقتصاد ملی ایران در جهت سیاست گذاری برای توسعه روستایی
فایلهای پیوست
طراحی سایت