30 دی 1400
En | 
زمان انتشار: 24 مهر 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 24 مهر,1397
بازدید: 1395
اعتماد  عمومي و اطلاعات آماري
اعتماد عمومي و اطلاعات آماري

عنوان مي‌شودواژه آمار "statistics" از "state" اخذ شده . لذا  مي توان  خاستگاه  اوليه موضوعات  آمار را به  عنوان  يك فعاليت دولتي  و  حكومتي  و حتي به عنوان شناختي  دولتي  از مسائل جامعه  تلقي كرد.

اگر آمار را اطلاعات  عددي  از پديده هاي  مشاهده شده  پيراموني  بدانيم  كه با جمع آوري ، طبقه بندي  و سازمان دهي  به دست  مي ايد و سپس نتيجه گيري ، تجزيه و تحليل ، استنباط ، تفسير و تعمين داده شود، بنابراين  جنس آمار نوعي  آگاهي  و اطلاعاتي است  كه درقالب كمي  انداره گيري و  عرضه مي شود.

عنوان مي‌شودواژه آمار "statistics" از "state" اخذ شده . لذا  مي توان  خاستگاه  اوليه موضوعات  آمار را به  عنوان  يك فعاليت دولتي  و  حكومتي  و حتي به عنوان شناختي  دولتي  از مسائل جامعه  تلقي كرد.

 بنابراين اگر بپذيريم كه آمار  رسمي  ناظر به آمارهايي است  كه توسط  دستگاه هاي حاكميت براي استفاده در تصميم سازي ، برنامه‌ريزي ،‌سياستگذاري ، موضوع هاي پژوهشي  و اگاهي دهي  در مورد وضعيت  اجتماعي ، اقتصادي  و سياسي كشور توليد مي شود، ماهيت اين محصول را  بنابر ادبيات  اقتصادي مي توان يك كالاي  عمومي ناميد،.چرا كه  اگر وظايف دولت‌ها   توزيع در امد و ثبات  اقتصادي تلقي شود، اين وظايف بدون ابزاري  همچون امار، تحقق نخواهد يافت  و استفاده اصلي آن  دولت است  و لذا توليد آمار نمي تواند با ساز و كار  بازار محول  شود چون ماهيتي مانند كالا هاي عمومي دارد...

اين مقاله توسط سيد حسين پيمان، مدير كل دفتر رياست، روابط عمومي و همكاري هاي بين الملل تهيه شده است. براي مشاهده متن كامل مقاله به فايل پيوست مراجعه كنيد.

 

تصاویر
  • اعتماد  عمومي و اطلاعات آماري
فایلهای پیوست
طراحی سایت