29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 07 دی 1390
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 21 دی,1390
بازدید: 4197
اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه 1390 در دی ماه


 طرح آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت تحقیق و توسعه 1390 برای نهمین بار مقارن با هفته پژوهش ازسوم دی ماه سال جاری به مدت یک ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود. مراکز مورد مراجعه این طرح عبارت است:  

1) مراکز و مؤسسات تحقیقاتی.

2) کارگاه‌های صنعتی بالای 50 نفر کارکن دارای فعالیت تحقیق و توسعه

3) تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم (شامل واحدهای پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی واقع در مراکز استان‌ها بجز دانشگاه‌‌های علمی کاربردی)، همچنین واحدهای جامع، بسیار بزرگ و بزرگ دانشگاه‌ آزاد اسلامی. 

شایان ذکر است طرح آمارگیری از کارگاه‌های دارای فعالیت‌های تحقیق و توسعه توسط مرکز آمار ایران به منظور سنجش و اندازه‌گیری بخشی از شاخص‌های علم و فناوری از سال 1376 به‌صورت هر دو سال یکبار و از سال 1388 به صورت سالیانه اجرا شده است.

طراحی سایت