09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 24 خرداد 1389
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 بهمن,1390
بازدید: 3309
نرخ بیکاری در سال 1388 توسط مرکز‌آمار ایران 9/11 درصد اعلام شد


  • نتایج طرح‌آمارگیری از نیروی کار منتشر شد . بررسی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 9/11 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال 1387، 5/1 درصد افزایش داشته است.
  • در سال 1388، 9/38 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیش‌تر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال 1387، 9/0 درصد افزایش یافته است.
  • بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز نشان می‌دهد که در سال 1388،7/24 درصد از  فعالان این گروه سنی بیکار بوده‌اند. همچنین، تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24  نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به سال 1387، 7/1 درصد افزایش پیدا کرده است.
  •  بررسی سهم اشتغال ناقص بیانگر آن است که در سال 1388، 5/9 درصد جمعیت شاغل، ‌به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 4/41 درصد ارشاغلین 15 ساله و بیشتر ، بیش از 49 درصد در هفته کار کرده اند.
  • بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می دهد که در سال 1388، بخش خدمات با 4/47 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت با 8/31 درصد و کشاورزی با 8/20 درصد در مراتب بعدی قرار دارند، یادآور می شود نشریه سالانه طرح مذکور به زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.www.amar.org.ir قابل دسترس خواهد بود.
طراحی سایت