09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 اردیبهشت 1389
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 19 بهمن,1390
بازدید: 2693
نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور .


بسمه تعالی

 

نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور .

  یافته‌های حاصل از اجرای این طرح در سال 1388 که طی آن عملکرد معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1387 مورد پرسش قرار گرفته است، نشانگر آن است که تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور در سال 1387 نسبت به سال 1386 با 317 مورد افزایش از رشدی معادل 3/8% برخوردار بوده است. ارزش افزوده 9/ 16% ، جبران خدمات شاغلان 7/30% و ارزش سرمایه‌گذاری 8/27% به قیمت جاری رشد داشته است. تعداد شاغلان نیز 9/13% افزایش یافته است. ارزش افزوده حاصل از معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1387 بالغ بر 27754 میلیارد ریال بوده است. استان‌های یزد، کرمان و اصفهان به ترتیب با 11167، 10348 و 6333 نفر بالاترین تعداد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین استان‌های مذکور به ترتیب با 6295، 10977 و 1121 میلیارد ریال بیش‌ترین ارزش افزوده را داشته‌اند. در بین فعالیت‌های مختلف، معادن سنگ آهن، سنگ مس و سنگ تزیینی به ترتیب با 9155، 7659 و 3338 میلیارد ریال بالاترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده‌اند.

لازم به ذکر است مرکز آمار ایران همه ساله، طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور را با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مقدار و ارزش تولیدات و فروش مواد معدنی، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، ترکیب نیروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی، ارزش سرمایه‌گذاری و پارامترهای زیست محیطی، بهداشت وایمنی و.... را اجرا می‌کند.

    در اجرای طرح آمارگیری از معادن درحال بهره برداری کشور، سال 1388، 143 نفر از مأموران آمارگیر با مراجعه به 4081 معدن در سراسر کشور، جمع‌اوری اطلاعات این طرح را به انجام رسانیده‌اند. همچنین در این طرح 156 نفر در بازبینی، داده‌امایی و کارشناسی طرح مشارکت داشته‌اند.

طراحی سایت