09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 اردیبهشت 1389
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 اسفند,1390
بازدید: 3125
نرخ بیکاری در پاییز 1388، 3/11 درصد است


 مرکز آمار ایران اعلام کرد:

نرخ بیکاری در  پاییز 1388، 3/11 درصد است

 

طرح آمارگیری نیروی کار در هر فصل به صورت آمارگیری نمونه‌ای از افراد 10 ساله و بیشتر 44560 خانوار در مناطق شهری و روستایی 30 استان کشور اجرا می‌شود. نتایج اجرای این طرح در پاییز 1388 نشان می‌دهد که 3/11 درصد از جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اندبررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به پاییز 1387، 8/1 درصد افزایش و نسبت به تابستان 1388، هیچگونه تغییری نداشته است.

  •  در پاییز 1388، 5/38 درصد جمعیت 10 ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 6/1 درصد افزایش و نسبت به تابستان 1388 ،  2/1 درصدکاهش یافته است.
  • نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 1/24 درصد از فعالان این گروه سنی در پاییز 1388 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 6/2 درصد افزایش و نسبت به تابستان1388، 4/1 درصد افزایش یافته است.
  • بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز 1388، 0/9 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 6/41 درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، بیش از 49 ساعت در هفته کار کرده‌اند.
  • بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در پاییز 1388، بخش خدمات با 6/48 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با 6/31 درصد و کشاورزی با 8/19 درصد قرار دارند .

 

خاطر نشان می‌سازد اطلاعات نتایج طرح مذکور به زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.www.amar.org.ir قابل دسترسی خواهد بود.

طراحی سایت