09 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 07 اردیبهشت 1389
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 20 اسفند,1390
بازدید: 2933
انتشار نتایج طرح آمار گیری از گردشگران در سال 87


 

انتشار نتایج طرح آمار گیری از گردشگران در سال 87

 

روابط عمومی مرکز‌ آمار ایران اعلام کرد:

 طرح آمارگیری از گردشگران یکی از طرح‌های جدید مرکز آمار ایران است که برای اولین بار در کشور، با هدف تهیه داده‌های آماری مناسب در چارچوب نظام حساب‌های ملی و حساب‌های اقماری گردشگری با هدف دستیابی به تعداد سفرهای انجام شده در کشور، تعداد نفر سفر، تعداد نفر شب اقامت، هزینه‌های سفر خانوارها و ... برای بررسی‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری مدیران و برنامه‌ریزان در حوزه گردشگری، به صورت نمونه‌گیری از 4416 خانوار اجرا شد.

 

خلاصه نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ملی- 1387

 

 

شرح

 

 

بهار

 

 

تابستان

 

 

پاییز

 

 

زمستان

 

نسبت خانوارهای دارای حداقل یک سفر

56

52

46

42

تعداد کل سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها

10.495.855

11.860.902

10.213.095

8.306.585

تعداد سفرهای داخلی با اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح

2.729.396

2.983.613

1.431.098

1.070836

تعداد سفرهای داخلی با اقامت شبانه با هدف دیدار دوستان و بستگان

5.341.222

5.410.704

5.551.516

4.497.912

تعداد سفرهای داخلی با اقامت شبانه با هدف زیارت

1.328.765

2.111.261

1.634.928

1.252.701

تعداد سفرهای داخلی با اقامت شبانه با سایر اهداف

1.096.471

1.355.323

1.595.554

1.485.137

تعداد کل سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه خانوارها

7.388.205

4.700.416

4.888.227

5.269.403

تعداد سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح

3.355.675

1.703.117

723.497

918.894

تعداد سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه با هدف دیدار دوستان وبستگان

1.824.090

1.155.632

1.656.049

1.703.431

تعداد سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه با هدف زیارت

506.286

509.663

621.386

525.064

تعداد سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه با سایر اهداف

1.702.155

1.332.003

1.887.295

2.122.015

تعداد کل نفر سفر داخلی با اقامت شبانه

31.551.770

36.483.416

28.345.893

22.798.726

تعداد کل نفر سفر داخلی بدون اقامت شبانه

23.076.972

13.249.978

13.245.228

14.362.163

 

نتایج طرح نشان می‌دهد:

  • در فصل بهار 56 درصد، فصل تابستان 52 درصد، فصل پاییز 46 درصد و فصل زمستان 42 درصد خانوارها حداقل یک سفر داشته‌اند.
  • بیشترین سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها، در فصل تابستان و بیشترین سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه در فصل بهار بوده است.
  • عمده سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در هر چهار فصل، با هدف دیدار دوستان و بستگان انجام شده است.
  • تنها 14 درصد از سفرهای داخلی با اقامت شبانه فصل پاییز و 13 درصد از فصل زمستان با هدف گردش وتفریح بوده است. در حالی که که این نسبت در فصل بهار 26 درصد و در فصل تابستان 25 درصد بوده است.

 

     در پایان خاطر نشان می‌سازد نتایج تفصیلی طرح مذکور در قالب یک نشریه در دست چاپ و انتشار است و کاربران می‌توانند نتایج سال 1387 این طرح را از طریق سایت مرکز آمارایران با آدرس www.www.amar.org.ir و یا از طریق واحد اطلاع‌رسانی به آن دسترسی داشته باشند.

طراحی سایت