26 مرداد 1401
En | 
زمان انتشار: 17 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 17 دی,1397
بازدید: 1756
بررسی آمارهای محیط زیست
بررسی آمارهای محیط زیست

در این گزارش به اهمیت و گستره آمارهای محیط زیست پرداخته شده و توصیه‌های بین المللی موجود در این حوزه، مرور شده و آمارها و شاخص‌های مرتبط با موضوعات محیط زیستی بر اساس دستورالعمل "چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست" مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه آمارهای مرتبط با محیط زیست که در سال‌های اخیر در مرکز آمار ایران تولید شده، ارائه شده است.

آمارهای محیط زیست موضوعی نسبتاً جدید است و تقاضا براي این آمارهايي رو به افزايش است. نظر به این­که شرایط انسان­ها وابسته به محيط زيست است، توجه به مسائل محيط زيستي مانند تغيير اقليم، کاهش در تنوع زيستي و مديريت منابع طبيعي اهمیت دارد و ارائه آمارهای با کیفیت در این حوزه بر زندگی و کسب کار مهم است. آمارهاي محيط زيست طيف گسترده­ای از اطلاعات را پوشش مي‌دهند و ميان رشته­اي هستند. منابع آن شامل طيف وسيعي از موسسات جمع­آوري داده است و روش‌هاي متعددي براي گردآوري آن­ها استفاده مي‌شود.

آمارهاي محيط زيست، وضعيت و تغييرات شرايط محيط زيست، كيفيت و دسترسي به منابع محيط زيستي، اثر فعاليت­هاي انساني و وقايع طبيعي بر محيط زيست، اثر شرايط محيط زيستي در حال تغيير، همچنين رفتارهاي اجتماعي و اقدامات اقتصادي اتخاذ شده توسط جوامع براي اجتناب يا كاهش اين تاثيرات و حفظ و نگهداري ظرفيت محيط زيست براي تامين خدماتي ضروري براي حيات و رفاه انسان‌ها را توصيف مي‌كند.

در این گزارش به اهمیت و گستره آمارهای محیط زیست پرداخته شده و توصیه­های بین المللی موجود در این حوزه، مرور شده و آمارها و شاخص­های مرتبط با موضوعات محیط زیستی بر اساس دستورالعمل "چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست" مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه آمارهای مرتبط با محیط زیست که در سال­های اخیر در مرکز آمار ایران تولید شده، ارائه شده است.

در این تهیه گزارش، ترجمه دستورالعمل "چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست FDES" سرکار خانم هایده حجت الاسلامی مورد استفاده قرار گرفته است و مولفه­ها و شاخص­های موجود در دستورالعمل "چارچوب توسعه آمارهای محیط زیست" را جناب آقایان عرفاتی و مهاجر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده­اند.

اين مقاله به قلم  خانم  سحر صاحبي  رئیس گروه آمارهای انرژی و محیط زیست دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مركز آمار ايران تهيه شده است. براي مشاهده فايل كامل مقاله به فايل پيوست  مراجعه كنيد.

تصاویر
  • بررسی آمارهای محیط زیست
فایلهای پیوست
طراحی سایت