12 آذر 1399
En | 
زمان انتشار: 18 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 29 مهر,1398
بازدید: 1860
آيا براي موازي كاري آماري در كشور دلايل منطقي وجود دارد؟
آيا براي موازي كاري آماري در كشور دلايل منطقي وجود دارد؟

ـ آيا در دنيا، كشوري وجود دارد كه دو نرخ تورم يا رشد اقتصادي در جامعه انتشار دهد؟


ـ آيا در دنيا، كشوري وجود دارد كه دو نرخ تورم يا رشد اقتصادي در جامعه انتشار دهد؟

ـ چرا گرايش‌هاي مسلط بر توسعه نظام آماري دنيا ، حذف موازي كاري را توصيه مي‌كنند؟

ـ چرا نخبگان و صاحبنظران براي كارايي و اثر بخشي نظام آماري، موازي كاري در آمارها را صحيح نمي‌دانند؟

ـ آيا منطقي است، نهادي كه خود مسئول طراحي سياست‌هاي پولي و ارزي و تنظيم برنامه‌ريزي آن مي‌باشد خود نيز به توليد شاخص‌های مرتبط براي ارزيابي عملكرد و اجراي آن سياست‌ها، اقدام كند؟

ـ آيا بايد منابع بسيار محدود كشور (نيروي انساني، بودجه، اعتبار و ...) در شرايط موجود براي توليد آمارهاي موازي صرف شود، تا بي‌اعتمادي در جامعه ايجاد كنيم؟

ـ سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي با آمارهاي متعدد و موازي از يك موضوع، از شرايط اقتصادي كشور چه برداشتي خواهند كرد؟

ـ آيا هزينه‌هاي گزاف و متعدد بايد صرف شود تا افكار عمومي فكر كند راستگويي در كارگزاران وجود ندارد و به سياست‌هاي حكمراني بي‌اعتماد شود؟

ـ آيا آمارهاي موازي و متعدد، نظام تصميم‌گيري و پژوهشي را سردرگم و تضعيف نخواهد كرد؟

ـ آيا با آمارهاي موازي تضعيف سرمايه اجتماعي و ابهام در افكار عمومي جامعه ايجاد نمي‌شود؟

ـ اگر نتيجه موازي كاري در توليد نرخ تورم و رشد اقتصادي، اطلاعات آماري یکسان است، چرا اتلاف منابع؟ و اگر نيست آيا رويكردي عقلايي است؟

ـ آيا مي‌توان پذيرفت كه در ماده 10 احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، قانون گذار با هدف رفع موازي‌كاري، مجوز هرگونه موازي كاري را در توليد آمارهاي رسمي كشور صادر كرده است؟

ـ آيا در شرايطي كه به دليل محدويت‌هاي بودجه، كمتر از 50 درصد آمارهاي رسمي مورد نياز سياستگذاران و برنامه‌ريزان در سطح ملي و استاني و شهرستاني توليد مي‌شود، توليد موازي برخي از آمارهاي رسمي و ناديده گرفتن نياز آماري ديگر، توجيه دارد؟

تصاویر
  • آيا براي موازي كاري آماري در كشور دلايل منطقي وجود دارد؟
طراحی سایت