15 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 08 بهمن 1397
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 19 اسفند,1397
بازدید: 1370
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – دي 1397
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – دي 1397

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربايجان شرقي با 2.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سيستان وبلوچستان با 0.6 درصد افزایش می¬باشد.

کل خانوارها

در دي ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 154.7 رسید که نسبت به ماه قبل2.0 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربايجان شرقي با 2.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سيستان وبلوچستان  با 0.6 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 39.6 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان كردستان (49.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (31.9 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان كردستان به طور متوسط 9.6 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 7.7 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دي 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دي ماه 1397 برای خانوارهای کشور به عدد20.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (24.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (16.3 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در دي ماه 8.5 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

کل خانوارها

در دي ماه 1397 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 154.7 رسید که نسبت به ماه قبل2.0 درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذربايجان شرقي با 2.9 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سيستان وبلوچستان  با 0.6 درصد افزایش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 39.6 درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان كردستان (49.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (31.9 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان كردستان به طور متوسط 9.6 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط 7.7 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به دي 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دي ماه 1397 برای خانوارهای کشور به عدد20.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (24.8 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (16.3 درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در دي ماه 8.5 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

براي مشاهده جزئيات و جداول خبر به فايل پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – دي 1397
فایلهای پیوست