15 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1391)
شنبه، 01 مهر 1391 14:39
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن درفروردين‌ماه سال 1391 با 2/2 درصد افزايش نسبت به اسفندماه 1390 به عدد 6/519 رسيد. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 2/17درصد افزایش نشان داده است. افزايش 2/...
شنبه، 01 مهر 1391 14:18
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در خردادماه سال 1391 با 5/0 درصد افزايش نسبت به ارديبهشت‌ماه به عدد 7/530 رسيد. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/12 درصد افزایش نشان داده است. افزايش 5/0 ...
شنبه، 01 مهر 1391 14:16
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در تيرماه سال 1391 با 6/0درصد افزايش نسبت به خردادماه به عدد 9/533 رسيد. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/11درصد افزایش نشان داده است. افزايش 6/0 درصدی شاخ...
شنبه، 01 مهر 1391 14:13
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در فروردين‌­ماه 1391 به عدد 3/1073رسيد كه نسبت به ماه گذشته 4/3 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/23 درصد افزايش داشته است. بخش­هاي زير به ترتيب بيش­ترين تأث...
شنبه، 01 مهر 1391 14:11
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در ارديبهشت­ماه 1391 به عدد 8/1087 رسيد كه نسبت به ماه گذشته 3/1 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/20 درصد افزايش داشته است. بخش­هاي زير به ترتيب بيش­ترين ت...
شنبه، 01 مهر 1391 14:07
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در خرداد­ماه 1391 به عدد 2/1142 رسيد كه نسبت به ماه گذشته 0/5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/24 درصد افزايش داشته است. بخش­هاي زير به ترتيب بيش­ترين تأثير را در ...
شنبه، 01 مهر 1391 14:06
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در تير­ماه 1391 به عدد 3/1198 رسيد كه نسبت به ماه گذشته 9/4 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/28 درصد افزايش داشته است. بخش­هاي زير به ترتيب بيش­ترين تأثير ر...
شنبه، 01 مهر 1391 14:04
در اين نشریه ، كمترين و بيش‌ترين درصد تغييرات قيمت مصالح ساختماني مورد آمارگيري در سطح شهرستان تهران در نيمه‌‌ اول 1390، به تفكيك گروه‌هاي مختلف نسبت به نيمه‌ قبل (نيمه‌ دوم 1389) و نيمه‌ مشابه در سا...
شنبه، 01 مهر 1391 14:02
كمترين و بيش‌ترين درصد تغييرات متوسط دستمزد نيروي ‌انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني ملي و استاني در سطح استان تهران در نيمه‌ي اول ‌سال1390 به تفكيك هرگروه، نسبت به ‌نيمه‌ي قبل (نيمه‌‌ي دوم سال1389) و نيم...
شنبه، 01 مهر 1391 13:58
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن در ارديبهشت‌ماه سال 1391 با 6/1 درصد افزايش نسبت به فروردين‌ماه به عدد 2/528 رسيد. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 9/18درصد افزایش نشان داده است. افزايش 6/...
صفحه 5 از 9ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  بعدی   انتها