15 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1391)
شنبه، 01 مهر 1391 13:53
كمترين و بيش‌ترين درصد تغييرات متوسط دستمزد نيروي ‌انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني ملي و استاني در سطح استان تهران در نيمه‌ي اول ‌سال1390 به تفكيك هرگروه، نسبت به ‌نيمه‌ي قبل (نيمه‌‌ي دوم سال1389) و نيم...
شنبه، 01 مهر 1391 12:11
قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت دانه‌اي در زمستان سال 1390 در كل كشور 7/4222 ريال بوده است كه استان فارس با 3/4321 ريال بيش‌ترين و استان سيستان و بلوچستان با 1/3794 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته...
شنبه، 01 مهر 1391 12:08
شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغ‌داری‌هاي صنعتي كشور در سال 1389 نسبت به سال قبل 97/18 درصد افزايش يافته است و به عدد 97/118 رسيده است. در سال 1389 شاخص قيمت تمامي اقلام و گروه‌های مورد بررسي افز...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:57
سالنامه آماری کشور سال 1390 به زبان انگلیسی حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنع...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:54
شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در سال 1390 با0/17 درصد افزایش نسبت به سال 1389به عدد 4/473 رسیده است و بیش ترین افزایش در شاخص مزبور مربوط به خردادماه به میزان4/6 درصد و بیشترین کاهش در مرداد ماه به ...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:51
مجموعه فوق شامل مقالات و گزارش هایی است که در ارتباط با موضوع سرشماری عمومی نفوس ومسکن در ایران و جهان توسط متخصصین امور سرشماری صاحبنظران و کارشناسان تهیه و گرد آوری شده است .
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:51
شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال 1390 با 6/46درصد افزایش نسبت به سال 1389،به عدد 1/950رسید در حالی که این شاخص در سال 1389 عدد 9/647 بوده و نسبت به سال 1388 ،1/27 درصد افزایش یافته بود . شاخص مذک...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:01
این نشریه حاوی گزیده نتایج حاصل از اجرای سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1390 کشور می باشد برخی از اطلاعات مندرج دراین نشریه عبارتند از تغییرات جمعیت در سال های 1385 و 1390،گزیده شاخص های جمعیتی به تفکیک نق...
چهارشنبه، 25 مرداد 1391 15:00
مركز آمار ايران در راستاي انجام وظايف قانوني خود و به عنوان متولي رسمي آمار حساب‌هاي ملي، مسؤليت تهيه و تدوين حساب‌هاي ملي و جداول داده ـ ستانده كشور را به عهده دارد، لذا به منظور استفاده بهينه از نتا...
برگزاری چهل و پنجمین جلسه شورای عالی آمار با رویکرد برنامه ملی آمار
دوشنبه، 09 مرداد 1391 13:32
چهل و پنجمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست آقای دکتر مرادی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور آقای دکتر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، و اعضای شورای عالی آمار در تاریخ 31/4/91 بر...
صفحه 6 از 9ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  بعدی   انتها