15 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1391)
انتشار اسامي برندگان مسابقه پيامكي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390
ﺳﻪشنبه، 15 فروردین 1391 11:30
روابط عمومي مركز آمار ايران اسامي 400 نفر از  برندگان مسابقات پيامكي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390  را كه در آبان ماه سال جاري و همزمان با اجراي اين سرشماري در كشور برگزار شده بود، اعلام مي...
ﺳﻪشنبه، 08 فروردین 1391 15:41
شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در فصل تابستان 1390به عدد35/303 رسيد كه نسبت به فصل قبل 41/4درصد افزايش ونسبت به فصل مشابه سال قبل 63/11 درصد افزايش داشته است . در فصل تابستان سال جاري شاخص قيمت بخش "چربي ه...
ﺳﻪشنبه، 08 فروردین 1391 15:38
متوسط شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در سال 1388 با 42/3 درصد كاهش ننسبت به سال 1387 به عدد 89/288 رسيد . در حالي كه اين شاخص در سال 1387 عدد 11/299 بوده كه نسبت به سال 1386 ،86/25 درصد افزايش داشته است .د...
ﺳﻪشنبه، 08 فروردین 1391 15:37
متوسط شاخص قيمت كالاهاي صادرات در سال 1389 با 93/6درصد كاهش نسبت به سال 1388 به عدد 87/268 رسيد، در حالي كه اين شاخص در سال 1388 عدد89/288 بوده كه نسبت به سال 86 ،42/3 درصد كاهش داشته است .در بين گروه...
یکشنبه، 06 فروردین 1391 15:51
براساس نتايج حاصل در فصل بهار ،نرخ مشاركت اقتصادي در جمعيت10 ساله وبيشتر در كل كشور 8/38 درصدبوده است اين شاخص در بين مردان 4/62 درصد ودر بين زنان 8/14 درصد محاسبه شده است . همچنين نتايج نشان مي دهد ك...
یکشنبه، 06 فروردین 1391 15:49
شاخص كل بهاي كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور در سال 1389 به عدد 8/321 رسيد كه نسبت به سال قبل 0/20درصد افزايش نشان ميدهد .اين بدان معني است كه ميزان افزايش سالانه شاخص كل (نرخ تورم )0/20 در...
یکشنبه، 06 فروردین 1391 15:44
شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در فصل بهار 1390به عدد 54/290 رسيد كه نسبت به فصل قبل 12/10 درصد افزايش ونسبت به فصل مشابه سال قبل 47/8درصد افزايش داشته است . در فصل بهار سال جاري شاخص قيمت بخش " حيوانات زن...
صفحه 9 از 9ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  بعدی   انتها