08 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1392)
شنبه، 04 خرداد 1392 16:22
شاخص كل قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي در فصل تابستان 1391 به عدد 6/1127 رسيد، كه2/7 درصد افزايش را نسبت به فصل قبل و 60 درصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. در فصل مورد ب...
شنبه، 04 خرداد 1392 16:20
نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر سال 1389 نشان مي‌دهد كه در سال 1388 تعداد 4690 كارگاه صنعتي 50 نفر كاركن و بيش‌تر در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال ق...
شنبه، 04 خرداد 1392 16:17
شاخص كل قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي در فصل پاییز 1391 به عدد 75/196 رسيد، كه 48/9 درصد کاهش را نسبت به فصل قبل و 50/36 درصد افزايش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. در فصل م...
امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز آمارايران و  مرکز پژوهش های مجلس
دوشنبه، 16 اردیبهشت 1392 12:26
تفاهم نامه همكاري مشترك بين مركز آمار ايران و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه ،‌پانزدهم ارديبهشت ماه امضا شد. رييس مركز آمار ايران در اين جلسه مشترك، بر استقلال حرفه اي مركز آمار ايران و...
فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه‌ بزرگداشت سال جهانی آمار به مرحله اجرا رسید
شنبه، 07 اردیبهشت 1392 09:31
اولین همایش اعضای کمیته‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی بزرگداشت سال جهانی آمار در۲۸ فروردین ماه توسط مرکز آمار ایران،‍انجمن آمار و با مشارکت نمایندگان دستگاه های اجرایی مربوط و اساتید و دانشگاهیان عض...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:58
بررسی نتايج به‌دست آمده، در فصل پاييز 1390، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 7/35 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 7/59 درصد و در بين زنان 3/11 درصد محاسبه شده است. همچنين ن...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:52
بررسی نتايج به‌دست آمده، در فصل بهار1391نشان می دهد نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيش‌تر در کل کشور 38/2 درصد بوده است. اين شاخص در بين مردان 0/62 درصد و در بين زنان 3/14 درصد محاسبه شده است. ...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:49
نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي داراي فعاليت‌ تحقيق و توسعه‌ كشور نشان مي‌دهد كه در سال 1389، تعداد 2375 واحد در زمينه تحقيق و توسعه فعال بوده‌اند؛ از اين تعداد، 1267 واحد (3/53 درصد) را كارگاه‌هاي ص...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:43
بررسی نتا یج به دست آمده نشان میدهد در فصل تابستان سال 1391 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 4/4427 ريال بوده است. استان يزد با 5/5598 ريال بيش‌ترين و استان سمنان با 1/4001 ريال كمترين قيمت ف...
دوشنبه، 19 فروردین 1392 11:39
نتايج طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 49-10 نفر كاركن سـال 1389 نشان مي‌دهد كه درسال 1388 تعداد 11440 كارگاه صنعتي ‌49-10 نفر كاركن در كشور به فعاليت صنعتي اشتغال داشته‌اند كه نسبت به سال قبل 0/7 در...
صفحه 10 از 10ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  بعدی   انتها