(آرشیو سال 1394)
 با  تصویب شورای عالی آمار، به تولید و انتشار  آمارهای موازی  در كشور پایان داده شد
در پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آمار كه با حضور آقای دكتر محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و رئیس شورای عالی آمار، آقای دكتر عادل آذر رئیس مركز آمار ایران و دبیر این شورا و اعضای آن از دستگاه‌های اجرایی، برگزار گردید،گزارش آسیب شناسی برنامه ملی آمار (1394-1390)توسط آقای محمدرضا دوست محمدی، مدیر كل دفتر برنامه‌ریزی، پایش عمل...
شنبه، 23 خرداد 1394 - 13:44
طرح‌ آمارگیری از كارگاه‌های صنعتی 10 نفر كاركن و بیشتر در تابستان اجرا می شود
طرح آمارگیری از كارگاه‌های صنعتی از یکم تیر ماه لغایت بیستم مهرماه به مدت 113 روز به طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد. در این طرح كارشناسان آمارگیر با مراجعه به حدود 18000 كارگاه صنعتی 10 نفر كاركن و بیش‌تر، اطلاعات تفصیلی موردنظر را در قالب پرسشنامه طرح، جمع‌آوری خواهند كرد.سمینار آموزشی – توجیهی این طرح آمارگیری از هفدهم خرداد ما...
چهارشنبه، 20 خرداد 1394 - 08:29
نشریه نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری كشور 1392 در شمار 200 نسخه وبه قیمت 130000 ریال در فروردین ماه 1394 منتشر شد
. برخی از اطلاعات مندرج در این نشریه عبارت است از : تعدادمعادن در حال بهره برداری کشور بر حسب فعالیت ، وضع مالکیت ،نحوه بهره برداری،نوع مجوز استخراج،تعداد شاغلان با مزد و حقوق پرداختی بابت جبران خدمات آن ها ،تعداد شاغلان بدون مزد وحقوق معادن ، مقدار سوخت مصرف شده ، آب و برق خریداری شده نحوه استخراج مواد معدنی ،ارزش كل تولیدات،تولیدات فر...
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 - 13:29
نشریه شاخص قیمت تولید كننده بخش معدن سال 1392 در شمار150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در فروردین ماه 1394 منتشر شد
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده كل بخش معدن به تفكیك فصل در سال های 1381-1392،درصد تغییرات شاخص قیمت تولید كننده كل بخش معدن به تفكیك فصل در سال های1392و1381 ، درصد تغییرات شاخص كل بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل در سال های 1392و1381، شاخص قیمت تولید كننده كل بخش معدن وبخش های اصلی ودرصدتغییرآن در سال های 1392- 13...
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 - 13:20
نشریه شاخص قیمت تولید كننده بخش صنعت تابستان1393 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 25000 ریال در اردیبهشت ماه 1394 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت وبخش های اصلی ودرصد تغییر آن در فصل تابستان سال های 1392-1393، شاخص قیمت تولید كننده فعالیت های صنعت در فصل تابستان 1393و درصد تغییرآن در فصل تابستان سال های 1392-1393، شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت به تفكیك فصل در سال های 1381-1393،درصد تغییر شاخص قیمت تولید كننده كل ...
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 - 13:15
نشریه شاخص قیمت تولید كننده بخش معدن سال 1391 در شمار 150نسخه وبه قیمت 20000 ریال در فروردین ماه 1394 منتشر شد
. این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده كل بخش معدن به تفكیك فصل در سال های 1381-1391،درصد تغییرات شاخص قیمت تولید كننده كل بخش معدن به تفكیك فصل در سال های1391و1381 ، درصد تغییرات شاخص كل بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل در سال های 1391و1381، شاخص قیمت تولید كننده كل بخش معدن وبخش های اصلی ودرصدتغییرآن در سال های 139...
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 - 13:13
نشریه طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل در شمار200 نسخه وبه قیمت 350000 ریال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
این نشریه مشتمل بر ساختار وتعاریف تمام گروه های طبقه بندی استاندارد بین المللی مشاغل سال2008 است كه علاوه بر آن جدول های تطبیقی را نیز شامل می شود از دیگر اطلاعات این نشریه تعاریف كار وشغل، سطح مهارت وتخصص مورد نیاز ،نكاتی درباره موضوعات خاص ومشكلات تعیین مرزهای بین مشاغل و..است.isco-88 و isco-08 مهارت،تعاریف چهارسطح مهارت
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 - 13:07
نشریه نتایج آمارگیری از مقدار مصرف حامل های انرژی  ومولدهای مقیاس كوچك در كارگاه های صنعتی 10 نفر كاركن وبیش تر 1391 در شمار150 نسخه وبه قیمت 50000 ریال در اردیبهشت ماه 1394 منتشر شد
. این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه تعداد كارگاههای صنعتی ومصرف كل انرژی كارگاههای صنعتی به تفكیك فعالیت و استان ،كارگاههای صنعتی مصرف كننده عمده انرژی،مقدارمصرف وسرانه مصرف انواع حامل های انرژی،،مقدار مصرف وسرانه مصرف غیر انرژی انواع حامل های انرژی در كارگاههای صنعتی 1391، مصرف انرژی در كارگاههای صنعتی برحسب برق،بخار، نفت،گازوفرآوردها...
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 - 13:04
نشریه نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری كشور 1392 در شمار 200 نسخه وبه قیمت 130000 ریال در فروردین ماه 1394 منتشر شد.
برخی از اطلاعات مندرج در این نشریه عبارت است از : تعدادمعادن در حال بهره برداری کشور بر حسب فعالیت ، وضع مالکیت ،نحوه بهره برداری،نوع مجوز استخراج،تعداد شاغلان با مزد و حقوق پرداختی بابت جبران خدمات آن ها ،تعداد شاغلان بدون مزد وحقوق معادن ، مقدار سوخت مصرف شده ، آب و برق خریداری شده نحوه استخراج مواد معدنی ،ارزش كل تولیدات،تولیدات فروش رفت...
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 - 13:01
سالنامه آماری كشور سال1392 در شمار 700 نسخه وبه قیمت 450000 ریال در اسفند ماه1393 منتشر شد.
سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن، آموزش، بهداشت ودرمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص های قیمت، هزینه و درآمدخانوار و ... می باشد که در قالب 23 فصل تهیه شده است. اطلاعات نشریه فوق در قالب جداول...
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 - 12:54
صفحه 8 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  بعدی   انتها   

جستجوی مطلب

گروه اخبار

Skip Navigation Links.

آرشیو زمانی

Skip Navigation Links.