15 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1394)
 با  تصويب شوراي عالي آمار، به توليد و انتشار  آمارهاي موازي  در كشور پايان داده شد
شنبه، 23 خرداد 1394 13:44
در پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي آمار كه با حضور آقاي دكتر محمد باقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و رئيس شوراي عالي آمار، آقاي دكتر عادل آذر رئيس مركز آمار ايران و دبير اين شورا و اعض...
طرح‌ آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي 10 نفر كاركن و بيشتر در تابستان اجرا مي شود
چهارشنبه، 20 خرداد 1394 08:29
طرح آمارگيري از كارگاه‌هاي صنعتي از یکم تير ماه لغايت بیستم مهرماه به مدت 113 روز به طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد. در اين طرح كارشناسان آمارگير با مراجعه به حدود 18000 كارگاه صنعتي 10 نفر...
نشريه نتايج آمارگيري از معادن در حال بهره برداري كشور 1392 در شمار 200 نسخه وبه قيمت 130000 ريال در فروردين ماه 1394 منتشر شد
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 13:29
. برخی از اطلاعات مندرج در این نشریه عبارت است از : تعدادمعادن در حال بهره برداری کشور بر حسب فعالیت ، وضع مالکیت ،نحوه بهره برداری،نوع مجوز استخراج،تعداد شاغلان با مزد و حقوق پرداختی بابت جب...
نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن سال 1392 در شمار150 نسخه وبه قيمت 20000 ريال در فروردين ماه 1394 منتشر شد
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 13:20
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده كل بخش معدن به تفكيك فصل در سال هاي 1381-1392،درصد تغييرات شاخص قيمت توليد كننده كل بخش معدن به تفكيك فصل در سال هاي1392و1381 ، درصد تغييرا...
نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت تابستان1393 در شمار 150 نسخه وبه قيمت 25000 ريال در ارديبهشت ماه 1394 منتشر شد.
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 13:15
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت وبخش هاي اصلي ودرصد تغيير آن در فصل تابستان سال هاي 1392-1393، شاخص قيمت توليد كننده فعاليت هاي صنعت در فصل تابستان 1393و درصد ...
نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن سال 1391 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در فروردين ماه 1394 منتشر شد
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 13:13
. اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده كل بخش معدن به تفكيك فصل در سال هاي 1381-1391،درصد تغييرات شاخص قيمت توليد كننده كل بخش معدن به تفكيك فصل در سال هاي1391و1381 ، درصد ت...
نشريه طبقه بندي استاندارد بين المللي مشاغل در شمار200 نسخه وبه قيمت 350000 ريال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 13:07
اين نشريه مشتمل بر ساختار وتعاريف تمام گروه هاي طبقه بندي استاندارد بين المللي مشاغل سال2008 است كه علاوه بر آن جدول هاي تطبيقي را نيز شامل مي شود از ديگر اطلاعات اين نشريه تعاريف كار وشغل، سطح مهار...
نشريه نتايج آمارگيري از مقدار مصرف حامل هاي انرژي  ومولدهاي مقياس كوچك در كارگاه هاي صنعتي 10 نفر كاركن وبيش تر 1391 در شمار150 نسخه وبه قيمت 50000 ريال در ارديبهشت ماه 1394 منتشر شد
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 13:04
. اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه تعداد كارگاههاي صنعتي ومصرف كل انرژي كارگاههاي صنعتي به تفكيك فعاليت و استان ،كارگاههاي صنعتي مصرف كننده عمده انرژي،مقدارمصرف وسرانه مصرف انواع حامل هاي ا...
نشريه نتايج آمارگيري از معادن در حال بهره برداري كشور 1392 در شمار 200 نسخه وبه قيمت 130000 ريال در فروردين ماه 1394 منتشر شد.
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 13:01
برخی از اطلاعات مندرج در این نشریه عبارت است از : تعدادمعادن در حال بهره برداری کشور بر حسب فعالیت ، وضع مالکیت ،نحوه بهره برداری،نوع مجوز استخراج،تعداد شاغلان با مزد و حقوق پرداختی بابت جبران خد...
سالنامه آماري كشور سال1392 در شمار 700 نسخه وبه قيمت 450000 ريال در اسفند ماه1393 منتشر شد.
ﺳﻪشنبه، 19 خرداد 1394 12:54
سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن، آم...
صفحه 8 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  بعدی   انتها