04 مهر 1402
En | 
(آرشیو سال 1401)
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش فصلی اقتصاد ایران تابستان 1401
دوشنبه، 26 دی 1401 10:14
محصول ناخالص داخلي با نفت و بدون نفت به قيمت ثابت سال 1390 در فصل تابستان 1401 به‌ترتیب 1975953 و 1704397 ميليارد ريال بوده است. در این فصل رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت به ترتیب برابر 2.5 و 2.1 ...
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ به ۴۹٫۹ هزار تن رسید
چهارشنبه، 21 دی 1401 13:55
وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ جمعاً ۴۹٬۸۸۷ تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج کشتار دام کشتارگاه‌های کشور آذر 1401
چهارشنبه، 21 دی 1401 13:34
عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ به ۴۹٫۹ هزار تن رسید
صد و نوزدهمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای‌ عالی آمار با ارائه پیش نویس نظام تهیه و تدوین چهارمین برنامه ملی توسعه آمار کشور۱۴۰2 برگزار شد
چهارشنبه، 21 دی 1401 09:44
در این جلسه فرایند تهیه و ارسال فهرست آمارهای رسمی کشور برای سال 1401 و سال 1402 توسط آرش فاضلی، مدیر کل دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری ارائه شد.
عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ به 199٬218 تن رسید
چهارشنبه، 21 دی 1401 08:57
وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ جمعاً 199٬218 تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.
انتشار نسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری از کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور آذر ماه 1401
چهارشنبه، 21 دی 1401 08:30
عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ به 199٬218 تن رسید.
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری فصلی تعداد و تولیدات دام سبک پاییز 1401
یکشنبه، 18 دی 1401 12:16
در پاییز سال 1401 تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشو تعداد دام پروار شده افزایش یافت
تعداد دام سبک موجود در دامداری‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش و تعداد دام پروار شده افزایش یافت
یکشنبه، 18 دی 1401 11:14
در فصل پاییز سال جاری، تعداد 4.2 میلیون رأس «گوسفند و بره» و 1.5 میلیون رأس «بز و بزغاله» در دامداری‌های کشور پروار شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش به‌ترتیب 17.3 درصد و 56.7 درصد افزایش یافته است...
 انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران تابستان 1401
شنبه، 17 دی 1401 17:07
براساس نتایج این نشریه در تابستان 1401، تعداد 279485 ولادت‌‌ به ثبت رسیده است که در مقایسه با فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 21834 مورد افزایش و 8299 مورد کاهش داشته است.
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران بهار 1401
شنبه، 17 دی 1401 16:10
در فصل بهار 1401 جمعیت فعال اقتصادي کشور 25977 هزار نفر برآورد شده است.
صفحه 7 از 38ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها