18 آذر 1402
En | 

اطلاع‌نگاشت

وضعیت شناورهای کشور-1400
دوشنبه، 30 آبان 1401 11:50
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
کشاورزی ایران در آینه آمار
دوشنبه، 16 آبان 1401 14:47
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
زراعت ایران در یک نگاه (سال زراعی 1400-1399)
چهارشنبه، 04 آبان 1401 09:38
این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
روند بهره‌وری صنعت خودرو در کشور1398-1390
یکشنبه، 24 مهر 1401 10:09
این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
پرورش مهمترین آبزیان خوراکی کشور 1400
یکشنبه، 10 مهر 1401 08:24
این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
میزان باروری کل در ایران -سال 1400
شنبه، 12 شهریور 1401 15:23
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
وضعیت حوادث جاده ای کشور در سال 1400
شنبه، 15 مرداد 1401 12:46
این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
محیط زیست و کارگاه‌های صنعتی- 1398
یکشنبه، 26 تیر 1401 11:51
این اطلاع‌نگاشت توسط دفتر روش شناسی‌آماری و طرح های نمونه‌گیری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
صنعت پرورش و تولید قارچ خوراکی از نگاه آمار
یکشنبه، 22 خرداد 1401 07:51
این اطلاع نگاشت توسط دفتر آمارهای کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
سیمای جمعیتی ایران،1400
یکشنبه، 08 خرداد 1401 09:42
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
صفحه 2 از 6ابتدا   قبلی   1  [2]  3  4  5  6  بعدی   انتها