03 مهر 1402
En | 

اطلاع‌نگاشت

جمعیت استان های ایران در یک نگاه
یکشنبه، 08 خرداد 1401 09:38
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
ترکیب هزینه و درآمد یک خانوار 3 نفره روستایی در سال 1399
چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401 08:42
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار وسرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
ترکیب هزینه و درآمد یک خانوار 3 نفره شهری در سال 1399
چهارشنبه، 21 اردیبهشت 1401 08:37
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت استفاده خانوارهای شهری از کیسه مخصوص زباله در هر هفته در سال 1395
ﺳﻪشنبه، 16 فروردین 1401 08:37
این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت  استفاده خانوارهای شهری از کیسه فریزر در هر ماه در سال 1395
ﺳﻪشنبه، 16 فروردین 1401 08:22
این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت وزن و تعداد دام های ذبح شده  در سال 1399 در کشتارگاه های رسمی کشور
ﺳﻪشنبه، 24 اسفند 1400 09:48
این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت "ارزش افزوده بخشهای مختلف کارگاه‌های حمل‌و‌نقل کشور-1398 "
یکشنبه، 22 اسفند 1400 08:34
این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی تهیه شده است.
اطلاع نگاشت "استفاده خانوارهای شهری از قاشق، چنگال و کارد یکبار مصرف در هر ماه- 1395
یکشنبه، 22 اسفند 1400 08:24
این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت "متوسط زمان صرف شده در فضای مجازی در مناطق شهری 1399-1398 "
یکشنبه، 08 اسفند 1400 13:25
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت مرغداری های پرورش گوشتی 1399
پنجشنبه، 30 دی 1400 14:18
این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
صفحه 3 از 6ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  بعدی   انتها