15 آذر 1402
En | 

اطلاع‌نگاشت

اطلاع نگاشت "وضعیت گلخانه‌های کشور- 1399"
چهارشنبه، 17 آذر 1400 14:37
این اطلاع نگاشت توسط دفتر روش شناسی آماری و طرح های نمونه گیری تهیه شده است.
اطلاع نگاشت" ایرانیان و ورزش- سال 1399 "
چهارشنبه، 10 آذر 1400 10:04
این اطلاع نگاشت توسط دفتر فر هنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت "روزنامه خوانی ایرانیان-1399 "
چهارشنبه، 10 آذر 1400 09:51
این اطلاع نگاشت توسط دفتر فر هنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت "دامداری های کشور به روایت تصویر-1399 "
چهارشنبه، 10 آذر 1400 09:41
این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
 اطلاع نگاشت "چرخه تولید  و عرضه گوشت قرمز  از نگاه آمار- تابستان 1400 "
ﺳﻪشنبه، 09 آذر 1400 12:50
این اطلاع نگاشت توسط دفتر کشاورزی مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت رفتار اجتماعی افراد 15 ساله و بیشتر - 1399
چهارشنبه، 26 آبان 1400 12:43
این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی و بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت فرهنگ تغذیه ایرانیان- 1399 (افراد 15 ساله و بیشتر)
دوشنبه، 17 آبان 1400 11:58
این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.
 اطلاع نگاشت ایرانیان در شبکه هاي اجتماعی – 1399 (افراد 15 ساله و بیشتر)
دوشنبه، 17 آبان 1400 11:49
این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت روند میزان باروری در ایران  از سال 1396 تا 1399
ﺳﻪشنبه، 04 آبان 1400 09:20
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت،نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت سلیقه گوش کنندگان ایرانی به موسیقی -1399
دوشنبه، 03 آبان 1400 08:31
این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.
صفحه 5 از 6ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  بعدی   انتها