15 آذر 1402
En | 

اطلاع‌نگاشت

اطلاع نگاشت سرانه مطالعه در ماه افراد با سواد در ایران -1399 (15 ساله و بیشتر)
چهارشنبه، 28 مهر 1400 13:04
این اطلاع نگاشت توسط دفتر فرهنگی و بازرگانی و خدمات مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع‌نگاشت تحولات جمعیت سالمند در یک قرن(جمعیت 60 و 65 ساله بیشتر)
یکشنبه، 10 مرداد 1400 12:13
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری های مرکز آمار ایران تهیه شده است.
اطلاع نگاشت " نگاهی به خانوارهای دارای سرپرست سالمند طی سه سرشماری اخیر"
دوشنبه، 31 خرداد 1400 08:02
این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.
صفحه 6 از 6ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  بعدی   انتها