16 اردیبهشت 1400
En | 

اسلایدر خبری

شاخص های کلیدی
یکشنبه، 03 اسفند 1399 09:26
-
دلایل و شواهد سازگاری آمار های اشتغال و رشد اقتصادی ایران
دوشنبه، 20 مرداد 1399 12:57
در گزارش حاضر دلایل وجود روند ضد چرخه ای نرخ بیکاری از دو منظر عرضه وتقاضای نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است .
طراحی سایت