12 آذر 1399
En | 
شنبه، 01 مهر 1391 13:53
كمترين و بيش‌ترين درصد تغييرات متوسط دستمزد نيروي ‌انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني ملي و استاني در سطح استان تهران در نيمه‌ي اول ‌سال1390 به تفكيك هرگروه، نسبت به ‌نيمه&zwn...
شنبه، 01 مهر 1391 12:11
قيمت فروش يك كيلوگرم ذرت دانه‌اي در زمستان سال 1390 در كل كشور 7/4222 ريال بوده است كه استان فارس با 3/4321 ريال بيش‌ترين و استان سيستان و بلوچستان  با 1/3794 ريال كمترين قيمت فروش را د...
شنبه، 01 مهر 1391 12:08
شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغ‌داری‌هاي صنعتي كشور در سال 1389 نسبت به سال قبل 97/18 درصد افزايش يافته است و به عدد 97/118 رسيده است.     در سال 1389 شاخص قيمت تمامي اقلام ...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:57
سالنامه  آماری کشور  سال 1390 به زبان انگلیسی حاوی  مجموعه ای از آخرین  اطلاعات موجود درزمینه های  اقتصادی ، اجتماعی  و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلدار...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:54
شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن  در سال 1390 با0/17 درصد افزایش نسبت به سال 1389به عدد 4/473 رسیده است و بیش ترین افزایش در شاخص مزبور مربوط به خردادماه به میزان4/6 درصد و بیشترین کاهش در مرداد ما...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:51
مجموعه  فوق شامل مقالات و گزارش هایی است که در ارتباط با موضوع سرشماری  عمومی نفوس ومسکن در ایران و جهان توسط متخصصین امور سرشماری صاحبنظران و کارشناسان تهیه  و گرد آوری شده است .
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:51
شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال 1390 با 6/46درصد افزایش نسبت به سال 1389،به عدد 1/950رسید در حالی که این شاخص در سال 1389 عدد 9/647 بوده و نسبت به سال 1388 ،1/27 درصد افزایش یافته بود . شاخص مذک...
یکشنبه، 12 شهریور 1391 14:01
این نشریه حاوی گزیده نتایج  حاصل از اجرای سرشماری عمومی نفوس ومسکن 1390 کشور می باشد برخی از اطلاعات مندرج دراین نشریه عبارتند از تغییرات جمعیت در سال های 1385 و 1390،گزیده شاخص های جمعیتی به تفک...
چهارشنبه، 25 مرداد 1391 15:00
مركز آمار ايران در راستاي انجام وظايف قانوني خود و به عنوان متولي رسمي آمار حساب‌هاي ملي، مسؤليت تهيه و تدوين حساب‌هاي ملي و جداول داده ـ ستانده كشور را به عهده دارد، لذا به منظور استفاده به...
شنبه، 10 تیر 1391 15:06
نشريه ايران در آيينه آمار حاوي مجموعه اي  از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي مي باشد آمارهاي ارائه شده در اين نشريه شامل سرزمين وآب وهوا ،جمعيت ،  نير...
صفحه 181 از 190ابتدا   قبلی   176  177  178  179  180  [181]  182  183  184  185  بعدی   انتها   
طراحی سایت