زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

سالنامه آماری

سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال 1345 به طور سالانه تهیه و منتشر می‌شود.

سالنامه آماری کشور حاوی مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد که به منظور رفع نیازهای آماری تصمیم‌گیران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران و سایر متقاضیان از سال 1345 به طور سالانه تهیه و منتشر می‌شود. نتایج سرشماری‌ها و آمارگیری‌های نمونه‌‌‌ای اجرا شده توسط مرکز آمار ایران، آمارهای ثبتی و نتایج آمارگیری‌های اجرا شده در دستگاه‌های اجرایی کشور، منابع آماری این نشریه را تشکیل می‌دهند و با توجه به این که سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر 5 سال یک بار اجرا می‌شود و اجرای برخی سرشماری‌ها توسط مرکز آمار ایران و سایر سازمان‌ها با فاصله زمانی منظم صورت نمی‌گیرد، برخی از اطلاعات آماری مندرج در سالنامه، هر ساله و به طور مستمر در دسترس نمی‌باشد. اهم فصل‌های موجود در سالنامه آماری کشور عبارتند از: جمعیت، کشاورزی، انرژی، صنعت، معدن، شاخص قیمت، حساب‌های ملی، نیروی کار، آموزش، بهداشت، بازرگانی، هزینه و درامد خانوار و.... امکان دسترسی به سالنامه‌های آماری کل کشور از سال‌های 1345 تا 1384 از طریق درگاه ملی آمار (سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری) فراهم می‌باشد. دسترسی به سالنامه‌های سال‌های 1385به بعد و همچنین دستیابی به سالنامه‌های آماری 31 ‌استان، که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های کشور و با الگویی یکسان و با نظارت مرکز آمار ایران منتشر می‌شوند، از طریق درگاه ملی آمار (سامانه سالنامه آماری) امکان‌پذیر است. این نشریه به 2 زبان فارسی و انگلیسی تهیه می‌شود; نشریه انگلیسی از طریق نسخه انگلیسی درگاه ملی آمار قابل دسترسی است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو