(آرشیو سال 1400)
نتایج طرح آمارگیری نیروی‌كار در سال ١٣٩٩ منتشر شد. بررسی نرخ بیكاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد كه ٩,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیكار)، بیكار بوده‌اند.
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400 - 10:54
اختصاص شماره تلفن ٢١٢١ برای اجرای طرح های آمارگیری به صورت تلفنی در شرایط خاص همه‌گیری کرونا، ازجمله اقدامات مهم مرکز آمار ایران بوده است که موجب شد طرح های آماری با قدرت هر چه بیشتر اجرا شود.
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400 - 08:00
گزارش شاخص قیمت تولیدكننده بخش برق در سال‌ ١٣٩٩ ( تعدیل یافته فصلی) ( بر مبنای سال پایه ١٣٩٥)
شاخص قیمت تولیدكننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٥، در ساعات كم بار، در سال ١٣٩٩ برابر ١٤٨,٦ می‌باشد كه نسبت به سال قبل ٤٤.٤ درصد افزایش داشته است
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 13:51
گزارش شاخص قیمت تولیدكننده بخش برق در فصل زمستان ١٣٩٩ ( تعدیل یافته فصلی) ( بر مبنای سال پایه ١٣٩٥)
میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨، ٦٢,٧ درصد افزایش داشته است.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 13:49
سال ١٣٩٩ در میان گروه‌های اجرایی گروه‌های"آهن­‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره"، "سنگ" و "تاسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی" به ترتیب با ١١٩,٦، ٩٤.٧ و ٩٢.٨ درصد دارای بیشترین تورم سالانه بوده‌اند.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 13:47
گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات، سال ١٣٩٩
بر مبنای سال پایه ١٣٩٥ و طبقه­بندی استاندارد بین­المللی رشته فعالیت­های اقتصادی ISIC Rev ٤
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 13:41
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در ایران ـ فصل زمستان ١٣٩٩
بر مبنای سال پایه ١٣٩٥ و طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC Rev٤
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 09:29
زارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (تعدیل یافته) فصل زمستان ١٣٩٩ (برمبنای ١٠٠=١٣٩٥)
شاخص "زراعت و باغداری" در فصل زمستان سال 1399 برابر با 430.2 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 78.7 درصد افزایش یافته است.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 09:01
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران-سال ١٣٩٩ ( بر مبنای سال پایه ١٣٩٥)
میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨، ٧٩,٨ درصد افزایش دارد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 08:49
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ایران- فصل زمستان ١٣٩٩ ( بر مبنای سال پایه ١٣٩٥)
میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل زمستان ١٣٩٨، ١١٣,٧ درصد افزایش دارد.
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1400 - 08:47
صفحه 41 از 46ابتدا   قبلی   36  37  38  39  40  [41]  42  43  44  45  بعدی   انتها   

جستجوی مطلب

گروه اخبار

Skip Navigation Links.

آرشیو زمانی

Skip Navigation Links.