15 تیر 1401
En | 

آموزش عمومی:

آموزش عمومی شامل دوره‌های آموزش ابتدایی تا اخذ دیپلم است. کلیه افراد دانش آموز پس از ورود به اولین محیط آموزشی جزو دسته آموزش گیرندگان عمومی قرار می‌گیرند. سواد آموزان نهضت سوادآموزی و نوآموزان نیز در این دسته هستند. اطلاعات ارائه شده دراین رسته شامل دانش آموزان، سواد آموزان، نوآموزان، معلمان، مقاطع تحصیلی، مدارس، کلاس‌های آموزشی و... می باشد. شایان ذکر است اولین‌ سالنامه‌ رسمی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ در سال‌ 1297، (شامل‌ آمار دوره‌های‌ ابتدایی‌، متوسطه‌ و عالی) و سپس سالنامه‌ آماری‌ وزارت‌ فرهنگ‌  به طور تخصصی تر در سال‌ 1305 منتشر گردید و آمار دانش‌آموزان‌ و دانشجویان‌ به‌‌ طور مقایسه‌ای‌ برای‌ سه‌ سال‌ تحصیلی‌ به ترتیب از سال‌های 1301 تا 1304 به صورت سالیانه ارائه‌ و سپس این‌ آمارهـا از سال‌ 1305 به‌ بعد، به‌ طور مرتب‌ جمع‌آوری‌ و سالانه‌ منتشر شده‌ است‌.

 از سال‌ 1343 تا کنون‌، آمار مربوط به‌ دانش‌آموزان‌، توسط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ انتشار می‌یابد. فعالیت‌های‌ مربوط‌ به‌ سوادآموزی‌ بزرگسالان‌ نیز که‌ در سال‌ 1334 آغاز شده ‌بود، پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ توسط‌ سازمان‌ نهضت‌ سواد آموزی‌ ادامه‌ یافت‌. این‌ سازمان‌ از بدو تأسیس‌ در سال 1358، آمار فعالیت‌های‌ خود را به ‌طور منظم‌ جمع‌آوری‌ و ارائه‌‌ می‌‌نماید باذکر این نکته که  ازسال 1390 دوره‌های نظام آموزشی این سازمان تغییر یافته است. علاوه‌ بر این،‌ ارائه‌ آمار مربوط به‌ سازمان‌ آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌کشور از سال‌ 1375 آغاز شده‌ است‌. این‌ سازمان‌ درسال‌ 1359 با ادغام‌ صندوق‌های‌ کارآموزی‌، مراکز تعلیمات‌ حرفه‌ای‌ و کانون‌های‌ کارآموزی‌ که‌ در گذشتـه‌ عهده‌دار آموزش‌های‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ کشور بودند، به‌‌وجود آمد و فعالیت‌های‌ خود را تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ آغاز نمود. اطلاعات مربوط به این سازمان نیز شامل هنرستان‌ها، دانش آموختگان این رشته ها، تمعلمان و.. است.

اهم فعالیت ها، طرحها در این حوزه:

سال اجرا

عنوان فعالیت، طرح آماری

روش اجرا

دستگاه مجری

1297

انتشار اولین‌ سالنامه‌ رسمی‌ وزارت‌ فرهنگ‌

بصورت ثبتی

وزارت‌ فرهنگ‌

1305

انتشار دومین‌ سالنامه‌ آماری‌ وزارت‌ فرهنگ (آمارسال 1301-1304)

بصورت ثبتی

وزارت‌ فرهنگ‌

1305 تا 1342

انتشار سالنامه‌ آماری‌ وزارت‌ فرهنگ‌

بصورت ثبتی

وزارت‌ فرهنگ‌

1352 تاکنون

آمار آموزش و پرورش

بصورت ثبتی

وزارت آموزش و پرورش

1358 تاکنون

آمارسازمان‌ نهضت‌ سوادآموزی‌

بصورت ثبتی

سازمان نهضت سواد آموزی

1375

آمارسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

بصورت ثبتی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 


نشريات

گزارش‌ها و چکیده‌ها
در اين موضوع چكيده يا گزارشي موجود نيست.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

طراحی سایت