زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

باغداری

در این بخش آمار حاصل از طرح‌های آمارگیری مربوط به فعالیت‌های باغداری، زراعت و پرورش قارچ خوراكی ارائه می‌شود. برخی از این اطلاعات شامل تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری، تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت زراعت، مقدار تولید محصولات باغی و زراعی، مساحت باغ و قلمستان، مساحت اراضی زراعی، تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار نهاده‌های مصرف شده در واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار تولیدات و ضایعات قارچ دكمه‌ای و صدفی و ... هستند.

در این بخش آمار حاصل از طرح‌های آمارگیری مربوط به فعالیت‌های باغداری، زراعت و پرورش قارچ خوراكی ارائه می‌شود. برخی از این اطلاعات شامل تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری، تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت زراعت، مقدار تولید محصولات باغی و زراعی، مساحت باغ و قلمستان، مساحت اراضی زراعی، تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار نهاده‌های مصرف شده در واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار تولیدات و ضایعات قارچ دكمه‌ای و صدفی و ... هستند. فعالیت‌های زراعت و باغداری زیربخش‌های مهم كشاورزی هستند كه مجموعاً 71 درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. طرح آمارگیری باغداری در سال‌های 1386 و 1389 با استفاده از چارجوب سرشماری عمومی كشاورزی 1382 و در سال‌های 1394 و 1396 با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی كشاورزی 1393 به مرحله اجرا درآمده و نتایج آن منتشر شده است. طرح آمارگیری زراعت برای اولین بار در سال 1371 با استفاده از چارچوب سرشماری 1367 و برای دومین بار در سال 1397 با استفاده از چارچوب سرشماری كشاورزی 1393 اجرا شده است. سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراكی در سال‌های 1380، 1385، 1391 و 1396 اجرا و نتایج آن منتشر شده است. طرح آمارگیری از بهره‌برداری‌های تولید گل و گیاه زینتی در سال‌های 1376 و 1380 اجرا شده است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
دام و طیور

دراین بخش اطلاعاتی مانند: بهره برداران انواع دام، تولید شیر توسط دام های شیری درکشور، تولید پشم گوسفند، مو و کرک بز، ظرفیت تولید مرغداری های مرغ گوشتی، پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت، ظرفیت گاو د اری های صنعتی فعال، گاو و گوساله های واحدهای فعال، و .... ارائه می شود.

دراین بخش اطلاعاتی مانند: بهره برداران انواع دام، تولید شیر توسط دام های شیری درکشور، تولید پشم گوسفند، مو و کرک بز، ظرفیت تولید مرغداری های مرغ گوشتی، پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت، ظرفیت گاو د اری های صنعتی فعال، گاو و گوساله های واحدهای فعال، و .... ارائه می شود.

دراین بخش اطلاعاتی مانند: بهره برداران انواع دام، تولید شیر توسط دام های شیری درکشور، تولید پشم گوسفند، مو و کرک بز، ظرفیت تولید مرغداری های مرغ گوشتی، پرورش دهنده مرغ تخمگذار و پولت، ظرفیت گاو د اری های صنعتی فعال، گاو و گوساله های واحدهای فعال، و .... ارائه می شود. 

  • در سال 1384 با استفاده از چارچوب آماری سرشماری عمومی كشـاورزی سال 1382، طرح آمـارگیری از دامـداری‌های كشـور تـوسط مركز آمار ایران و با مشاركت معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزی برای اولین بار اجراء گردید.
  • در سال‌ 1369 برای‌ اولین‌ بار، آمارگاوداری‌های‌ صنعتی توسط مركز آمار ایران‌ گردآوری‌ شد كه در این طرح از فهرست گاوداری‌های صنعتی منتج از سرشماری عمومی كشاورزی 1367 استفاده گردید. طرح‌ مذكور، در سال 1373 به صورت سرشماری و در سال‌های 1375، 1379 و 1386 توسط مركز آمار ایران، و در سال 1383 توسط وزارت جهاد كشاورزی به‌ صورت‌ نمونه‌ای انجام و نتایج آن ارائه ‌شده‌ است
  • آمار كشتار دام،‌ تا سال‌ 1346 به‌ وسیله‌ دفتر آمار وزارت‌ دارایی‌ انتشار می‌یافت‌. از سال‌ 1347 تا سال‌ 1375 گردآوری‌ و انتشار آمار كشتار دام‌، توسط مركز آمار ایران‌ از طریق‌ مكاتبه‌ با شهرداری‌ها و براساس‌ گزارش‌های‌ ماهانـه‌ شهرداری‌هایـی‌ كـه‌ دارای‌ كشتارگـاه‌ هستنـد، انجام‌ ‌‌شده است. از سال‌ 1376، جمع‌‌آوری‌ اطلاعات‌ مذكور از طریق‌ كشتارگاه‌ها و با همكاری‌ سازمان‌ دامپزشكی‌ كشور و شهرداری‌ها صورت‌ می‌گیرد.
  • طرح‌های‌ آمارگیری‌ از موسسات‌ مرغداری‌ نیز برای‌ اولین‌ بار، مركز آمار ایران در سال‌های‌ 1364 و 1365 اجرا نموده است. در سال‌های اخیر با توجه به تنوع فعالیت در صنعت مرغداری، برای هریك از فعالیت‌های پرورش مرغ تخمگذار و پولت، مرغ مادر و جوجه‌كشی، اقدام به اجرای سرشماری كرده و برای فعالیت پـرورش مـرغ‌ گـوشتی، آمارگیری نمـونـه ای به عمل آورده است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
جنگلداری

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
شیلات

دراین قسمت به ارائه آمار و اطلاعات دراین زمینه مانند: مقدار صید آبزیان ، میزان تولید آبزی پروری در کشور، تولید خاویار و گوشت از انواع ماهیان خاویاری، تولید انواع گونه های بچه ماهی، شناورهای دارای فعالیت صیادی، شاغلین زیربخش شیلات (صید و آبزی پروری) و ... اختصاص یافته است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
آمارهای عمومی کشاورزی

آمارگیری‌ كشاورزی‌ در سطح‌ ملی‌ برای‌ اولین‌ بار در سال 1339، توسط‌ اداره‌ آمار عمومی وقت، با روش‌ نمونه‌گیری‌ انجـام‌ شد. پـس‌ از انجام‌ چند آمارگیری‌ نمونه‌ای‌ كه‌ نتایج‌ سال‌های‌ 1350 و 1351 آن‌ منتشر شد. در سال ‌1352، اولین‌ سرشماری‌ كشاورزی‌ روستایی،‌ توسط مركز آمار ایران‌ به‌ مرحلـه‌ اجـرا در آمـد. در این‌ سرشماری‌ از طریق‌ مراجعه‌ به‌ تمامی‌ نقاط روستایی‌ كشور، اطلاعات‌ مورد نظر در سطح‌ آبادی‌ جمع‌آوری‌ شد.. بر اساس‌ چارچوب‌ آماری‌ حاصل‌ از سرشماری‌ مذكور، طرح‌ آمارگیری‌ كشاورزی‌ روستایی‌ در سال‌های‌ 1353، 1354 و 1356 لغایت‌ 1359 و نیز در سال‌های‌ 1361 و 1366 توسط مركز آمار ایران‌ اجرا و نتایج‌ آن منتشر شد.

آمارگیری‌ كشاورزی‌ در سطح‌ ملی‌ برای‌ اولین‌ بار در سال 1339، توسط‌ اداره‌ آمار عمومی وقت، با روش‌ نمونه‌گیری‌ انجـام‌ شد. پـس‌ از انجام‌ چند آمارگیری‌ نمونه‌ای‌ كه‌ نتایج‌ سال‌های‌ 1350 و 1351 آن‌ منتشر شد. در سال ‌1352، اولین‌ سرشماری‌ كشاورزی‌ روستایی،‌ توسط مركز آمار ایران‌ به‌ مرحلـه‌ اجـرا در آمـد. در این‌ سرشماری‌ از طریق‌ مراجعه‌ به‌ تمامی‌ نقاط روستایی‌ كشور، اطلاعات‌ مورد نظر در سطح‌ آبادی‌ جمع‌آوری‌ شد.. بر اساس‌ چارچوب‌ آماری‌ حاصل‌ از سرشماری‌ مذكور، طرح‌ آمارگیری‌ كشاورزی‌ روستایی‌ در سال‌های‌ 1353، 1354 و 1356 لغایت‌ 1359 و نیز در سال‌های‌ 1361 و 1366 توسط مركز آمار ایران‌ اجرا و نتایج‌ آن منتشر شد. در سال‌1360، جهاد سازندگی‌ ضمن‌ اجرای‌ طرح‌ تهیه شناسنامه‌ روستایی‌، اطلاعاتی‌ مشابه‌ اطلاعات‌ حاصل‌ از اجرای‌ سرشماری‌ كشاورزی‌ سال‌ 1352 مركز آمار ایران،‌ گردآوری‌ كرد. در سال 1367، اولین‌ سرشماری‌ عمومی‌ كشاورزی‌ توسط مركز آمار ایران‌، در سطح‌ نقاط شهری‌ و روستایی‌ كشور به‌ مرحله‌ اجـرا درآمد. در این‌ سرشماری‌، تمامی بهره‌برداری‌های‌ كشاورزی‌ مربوط به‌ اشخاص‌ حقیقی‌، از طریق‌ مراجعه‌ به‌ خانوارهای‌ ساكن‌ نقاط ‌روستایی‌ و شهری‌ و نیز خانوارهای‌ غیر ساكن‌ و بهره‌برداری‌های‌ مربوط به‌ اشخاص‌ حقوقی‌، از طریق‌ شناسایی‌ تمام‌ مكان‌های‌ محل‌ انجام‌ فعالیت‌های‌ كشاورزی‌ آن‌ها مورد آمارگیری‌ قرار گرفت. با استفـاده‌ از چارچوب‌ این‌ سرشماری‌، اولین‌ طرح‌ آمارگیری‌ نمونه‌ای‌ كشاورزی‌ در سال‌ 1371، توسط مركز آمار ایران‌ انجام‌ شد. در این‌ طرح‌، فقط فعالیت‌ زراعت‌ بهره‌برداری‌های‌ زراعی،‌ تحت‌ پوشش‌ قرار گرفت‌ و اطلاعات‌ مربوط به‌ تولید، ارزش‌ تولیدات‌ و هزینه‌ تولید محصولات‌ عمده‌ زراعی‌ و ... برای‌ سال‌ 1370 جمع‌آوری‌ شد. در سال‌ 1372، دومین‌ سرشماری‌ عمومی ‌كشاورزی‌ كشور توسط مركز آمار ایران‌ به‌ اجرا در آمد. در این‌ سرشماری‌ برخی‌ از شهرها یا حوزه‌های‌ شهری‌ كه‌ تعداد خانوار بهره‌بردار آن در زمان‌ سرشماری‌ 1367 قابل‌ توجه‌ نبوده، مورد سرشماری‌ قرار نگرفته ‌است.. در سال 1382، سومین سرشماری عمومی كشاورزی كشور توسط مركز آمار ایران و با مشاركت وزارت جهاد كشاورزی اجرا گردید. در این سرشماری، برای شناسایی بهره‌برداران كشاورزی، تمام نقاط كشور به استثنای 108 شهر تحت عنوان شهرهای منتخب، فهرست‌برداری شد. فهرست بهره‌برداران كشاورزی شهرهای منتخب، در سال 1381 با استفاده از اطلاعات موجود در وزارت جهاد كشاورزی و تحقیقات محلی، در قالب طرح «سرشماری بهره‌برداران كشاورزی شهرهای منتخب» تهیه شد.‌ در سال 1384 با استفاده از چارچوب آماری سرشماری عمومی كشـاورزی سال 1382، طرح آمـارگیری از دامـداری‌های كشـور تـوسط مركز آمار ایران و با مشاركت معاونت امور دام وزارت جهاد كشاورزی برای اولین بار اجرا گردید. سرشماری عمومی كشاورزی 1393، چهارمین سرشماری عمومی كشاورزی كشور است كه از 5 مهر لغایت 18 آبان ماه به ‌طور همزمان در سراسر كشور انجام‌ شد. نتایج این سرشماری‌ دربرگیرنده طیف وسیعی از اطلاعات آماری است كه در قالب جدول‌های متنوع به صورت نشریه الكترونیكی و كاغذی ارائه می‌شود.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
زراعت

در این بخش آمار حاصل از طرح‌های آمارگیری مربوط به فعالیت‌های باغداری، زراعت و پرورش قارچ خوراكی ارائه می‌شود. برخی از این اطلاعات شامل تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری، تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت زراعت، مقدار تولید محصولات باغی و زراعی، مساحت باغ و قلمستان، مساحت اراضی زراعی، تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار نهاده‌های مصرف شده در واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار تولیدات و ضایعات قارچ دكمه‌ای و صدفی و ... هستند.

در این بخش آمار حاصل از طرح‌های آمارگیری مربوط به فعالیت‌های باغداری، زراعت و پرورش قارچ خوراكی ارائه می‌شود. برخی از این اطلاعات شامل تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری، تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت زراعت، مقدار تولید محصولات باغی و زراعی، مساحت باغ و قلمستان، مساحت اراضی زراعی، تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار نهاده‌های مصرف شده در واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار تولیدات و ضایعات قارچ دكمه‌ای و صدفی و ... هستند. فعالیت‌های زراعت و باغداری زیربخش‌های مهم كشاورزی هستند كه مجموعاً 71 درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. طرح آمارگیری باغداری در سال‌های 1386 و 1389 با استفاده از چارجوب سرشماری عمومی كشاورزی 1382 و در سال‌های 1394 و 1396 با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی كشاورزی 1393 به مرحله اجرا درآمده و نتایج آن منتشر شده است. طرح آمارگیری زراعت برای اولین بار در سال 1371 با استفاده از چارچوب سرشماری 1367 و برای دومین بار در سال 1397 با استفاده از چارچوب سرشماری كشاورزی 1393 اجرا شده است. سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراكی در سال‌های 1380، 1385، 1391 و 1396 اجرا و نتایج آن منتشر شده است. طرح آمارگیری از بهره‌برداری‌های تولید گل و گیاه زینتی در سال‌های 1376 و 1380 اجرا شده است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
گلخانه

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
پرورش قارچ

در این بخش آمار حاصل از طرح‌های آمارگیری مربوط به فعالیت‌های باغداری، زراعت و پرورش قارچ خوراكی ارائه می‌شود. برخی از این اطلاعات شامل تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری، تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت زراعت، مقدار تولید محصولات باغی و زراعی، مساحت باغ و قلمستان، مساحت اراضی زراعی، تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار نهاده‌های مصرف شده در واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار تولیدات و ضایعات قارچ دكمه‌ای و صدفی و ... هستند.

در این بخش آمار حاصل از طرح‌های آمارگیری مربوط به فعالیت‌های باغداری، زراعت و پرورش قارچ خوراكی ارائه می‌شود. برخی از این اطلاعات شامل تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت باغداری، تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت زراعت، مقدار تولید محصولات باغی و زراعی، مساحت باغ و قلمستان، مساحت اراضی زراعی، تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار نهاده‌های مصرف شده در واحدهای پرورش قارچ خوراكی، مقدار تولیدات و ضایعات قارچ دكمه‌ای و صدفی و ... هستند. فعالیت‌های زراعت و باغداری زیربخش‌های مهم كشاورزی هستند كه مجموعاً 71 درصد از ارزش افزوده بخش كشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. طرح آمارگیری باغداری در سال‌های 1386 و 1389 با استفاده از چارجوب سرشماری عمومی كشاورزی 1382 و در سال‌های 1394 و 1396 با استفاده از چارچوب سرشماری عمومی كشاورزی 1393 به مرحله اجرا درآمده و نتایج آن منتشر شده است. طرح آمارگیری زراعت برای اولین بار در سال 1371 با استفاده از چارچوب سرشماری 1367 و برای دومین بار در سال 1397 با استفاده از چارچوب سرشماری كشاورزی 1393 اجرا شده است. سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراكی در سال‌های 1380، 1385، 1391 و 1396 اجرا و نتایج آن منتشر شده است. طرح آمارگیری از بهره‌برداری‌های تولید گل و گیاه زینتی در سال‌های 1376 و 1380 اجرا شده است.

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
نتایج سرشماری عشایر کوچنده

نخستین سرشماری عشایری در تابستان 1366 اجرا شد و هدف آن شناخت جمعیتی بود که در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور موثر و مطرح بوده ولی به دلایل گوناگون تا آن تاریخ در هاله‌ای از ابهام نگه داشته شده بود. نتایج سرشماری 1366 در سطح گسترده و در قالب‌های متنوعی منتشر و اطلاع‌رسانی شد و از نتایج آن به طور وسیعی در امر برنامه‌ریزی جامعه عشایری استفاده به عمل آمد. با این که تکرار سرشماری در اولویت‌های آماری مرکز آمار ایران قرار نداشت، با وجود این به تقاضای دستگاه اجرایی، سرشماری عشایری در دوره‌های زمانی 10 ساله و در سال‌های 1377 و 1387 به مرحله اجرا درآمد.

نخستین سرشماری عشایری در تابستان 1366 اجرا شد و هدف آن شناخت جمعیتی بود که در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور موثر و مطرح بوده ولی به دلایل گوناگون تا آن تاریخ در هاله‌ای از ابهام نگه داشته شده بود. نتایج سرشماری 1366 در سطح گسترده و در قالب‌های متنوعی منتشر و اطلاع‌رسانی شد و از نتایج آن به طور وسیعی در امر برنامه‌ریزی جامعه عشایری استفاده به عمل آمد. با این که تکرار سرشماری در اولویت‌های آماری مرکز آمار ایران قرار نداشت، با وجود این به تقاضای دستگاه اجرایی، سرشماری عشایری در دوره‌های زمانی 10 ساله و در سال‌های 1377 و 1387 به مرحله اجرا درآمد. از سلسله انتشارات این سرشماری، می‌توان از نشریات زیر نام برد:

- نتایج تفصیلی سرشماری در سطح کل کشور

- نتایج تفصیلی سرشماری در سطح استان‌ها

- نتایج تفصیلی سرشماری برای ایل‌های بزرگ کشور

- فرهنگ عشایری سرشماری .

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو