زیرموضوعات

داده‌ها و اطلاعات آماری

بازرگانی

دراین بخش اطلاعاتی مانند: میزان تراز بازرگانی خارجی کشور، مقدار و ارزش واردات کشور برحسب تعرفه های گمرکی، مقدار و ارزش صادرات کشور برحسب تعرفه های گمرکی، میزان ارزش صادرات به کشورهای مقصد و... ارائه می شود.

آمار بازرگانی‌ خـارجی‌ ایران‌ از سـال‌ 1279 به‌ طور مستمر منتشر می‌شود. آمار مذكور، سالانه‌ بر مبنای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ كالاهای‌ تر‌خیص‌ شده‌ قطعی‌ از گمركات‌‌‌ كشور، توسط گمرك‌‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ تهیه ‌می‌شود.

 

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو
پول و بانکداری

جدول آماری

آرشیو

نشریه

آرشیو

فراداده

آرشیو

داده تصویری

آرشیو