08 آذر 1402
En | 
 

عمده فروشی و خرده فروشی:

دراین بخش اطلاعات مربوط به کارگاه‌های بازرگانی خرده فروشی و عمده فروشی ارائه می شود. اطلاعات و طرح های ارائه شده در این زمینه توسط مرکز آمار ایران  شامل موارد ذیل است:

  

سال

عنوان طرح یا سرشماری

روش اجرا

1368

انتشار نتایج آمارگیری از کارگاه‌های خدمات وسایل نقلیه موتوری

نمونه گیری

1372

انتشار نتایج طرح آمارگیری خدمات خیریه و مذهبی کشور

نمونه گیری

1374

انتشار نتایج آمارگیری ازفعالیت‌های ورزشی داخل کارگاه‌های کشور

نمونه گیری

1382

انتشار نتایج آمارگیری از کارگاه‌های خدمات آرایش و پیرایش

نمونه گیری

1382

انتشار نتایج آمارگیری از کارگاه های ارائه دهنده خدمات حفظ بهداشت محیط، تدفین، گرمابه، سونا و ماساژ

نمونه گیری

1382

انتشار نتایج آمارگیری از کارگاه های خدمات شستشوی منسوجات

نمونه گیری

1382،1384

انتشار نتایج آمارگیری از کارگاه‌های خدمات فرهنگی و هنری

نمونه گیری

 گزارش‌ها و چکیده‌ها
در اين موضوع چكيده يا گزارشي موجود نيست.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.