18 آذر 1402
En | 
 مهاجرت:

آمارهای ارائه شده دراین بخش شامل اطلاعات آماری درمورد میزان مهاجرت افراد  بررسی شده در سرشماری ها مانند: تعداد مهاجران وارد شده برحسب جنس و سن، میزان مهاجران وارد شده برحسب محل اقامت قبلی، تعداد مهاجران برحسب علت مهاجرت و... است .

میزان مهاجرت درسرشماری های نفوس و مسکن توسط مرکزآمار سنجیده و ارائه می شود با ذکر این نکته که اطلاعات ارائه شده فقط شامل اطلاعات مهاجران وارد شده است.

 

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 نمودار

اطلاع‌نگاشت