30 شهریور 1402
En | 
 

اینتر نت و فناوري اطلاعات:

 ارتباطات از زيرساخت‌هاي مهم توسعه كشور است. بيشترين توسعه كشورها در دو دهه گذشته در جوامعي رخ داده است كه بيشترين توسعه را در بخش ارتباطات  شاهد بوده‌اند. تأثيرات فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي چنان عميق بوده است كه نظريه‌پردازان سعي كرده‌اند با نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي و جامعه شبكه‌اي اين تحولات را تبيين كنند.

ارتباطات نقش مهمي در تحول اقتصادي كشور به سمت چشم‌انداز اقتصاد دانش بنيان دارد.

دراین بخش اطلاعات و آمار شامل: دسترسی خانوارها و جمعیت به فناوری اطلاعات و ارتباطات، خطوط پرسرعت اینترنت ، مشخصات زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به صورت سالانه و .... ارائه شده است.

اطلاعات آماري در اين خصوص براي سال 1392به بعد قابل احصا مي‌باشد.

مركز آمار ايران نیز دو بار طرح آمارگيري از كاربران اينترنت در خانوارهاي كشور را در سال‌های 1387 و 1389 به اجرا در‌آورده است. این طرح در سال 1392 با عنوان «طرح آمارگیری استفاده‌ خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» به سفارش «سازمان فناوری اطلاعات ایران» به عنوان مسئول تدوین نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و با همكاري «پژوهشكده‌ي آمار» تهیه و اجرا شده است. در سال 1394 نیز این طرح با عنوان«طرح آمارگيـري برخـورداری خانـوارها و افـراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» اجرا شده است.

 براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.