03 مهر 1402
En | 
 

معاملات و قیمت اجاره مسکن:

 دراین بخش اطلاعاتی مانند: متوسط قیمت یک مترمربع زمین ساختمان های کلنگی معامله شده در بنگاههای املاک برحسب شهرهای منتخب، متوسط قیمت اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب، متوسط میزان ودیعه برای اجاره مسکن درشهر تهران و شهرهای منتخب و... ارائه می شود.

مرکزآمار ایران برای  بدست آوردن اطلاعات  در این زمینه طرح های زیر را به اجرا درآورده است که برخی از آنان هم اکنون نیز اجرا شده و نتایج آن به صورت جداول اطلاعاتی انتشار می یابند.

 

سال

عنوان فعالیت یا طرح

روش اجرا

دستگاه مجری

1371 - 1382 و 1387


نتایج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران

نمونه گیری

مرکز آمار ایران‌

1371 - 1382 و 1387


نتایج طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهرهای منتخب

نمونه گیری

مرکز آمار ایران‌

1388 تاکنون


خلاصه اطلاعات نتایج گرد‌آوری اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهر تهران

نمونه گیری

مرکز آمار ایران‌

1388 تا کنون

خلاصه اطلاعات نتایج گرد‌آوری اطلاعات قیمت اجاره مسکن در شهرهای کشور

نمونه گیری

مرکز آمار ایران‌

  براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 


نقشه‌

نمودار