08 مهر 1402
En | 

رسانه های جمعی:

 دراین فصل اطلاعات مربوط به رسانه‌های جمعی ارائه می شود. این اطلاعات در حوزه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مطبوعات تعریف می‌شود.

تهيه‌ منظم‌ آمار مربوط به‌ برنامه‌هاي‌ راديو و تلويزيون‌ از سال‌ 1345 آغاز گرديد. و به صورت سالانه توسط مرکز آمار و اطلاعات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انتشار می‌یابد. تهيه‌ آمار مربوط به‌ بخش مطبوعات‌ نیز به ‌صورت‌ جامع‌ براي‌ نخستين‌ بار براساس‌ "طرح‌ بررسي‌ نشريات‌ كشور" در سال‌ 1349 توسط مركـز آمار ايران‌ صورت‌ گرفت‌. اين‌ وظيفه‌ در حال‌ حاضر به‌ عهده‌ اداره‌ مطبـوعات‌ داخلي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و  ارشاد اسلامي‌ مي‌باشد.


 


نشريات
مرکزآمار ايران در توليد و جمع‌آوري اطلاعات آماري به دو روش اقدام مي‌کند:
١_ توليد اطلاعات از طريق اجراي طرح هاي آماري يا سرشماري ها. در اين روش ، مرکزآمار ايران پس از اجراي طرح يا سرشماري، نتايج آن را به صورت نشريه، گزارش، خلاصه و چکيده از طريق درگاه ملي آماردر اختيار عموم قرار مي‌دهد.
٢_ گردآوری آمار و اطلاعات. در اين روش، تهيه و تولید اطلاعات آماری، توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متولي انجام شده و به مرکز آمار ايران، نیز منتقل مي‌شود. برای دسترسی‌ به نشریات آماری‌دستگاه‌های اجرایی می‌توانید به وب‌گاه سازمان های مذکور، مراجعه فرمایید.

گزارش‌ها و چکیده‌ها
در اين موضوع چكيده يا گزارشي موجود نيست.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 


نقشه‌


اطلاع‌نگاشت