30 شهریور 1402
En | 

هنر:

  دراین بخش کلیه اطلاعات مربوط به زیرمجموعه هنر از جمله سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای دستی و... ارائه می‌شود.

   قديميترين‌ آمار مربوط‌ به‌ سينماهاي‌ كشور كه‌ در دسترس‌ مركز آمار ايران‌ قرار گرفته،‌ مربوط‌ به‌ سال‌ 1348 است‌ كه‌ توسط‌ وزارت فرهنگ‌ و هنر كه‌ پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي،‌ وزارت "فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي"‌ ناميده‌‌ مي‌شود، تهيه‌ گرديده ‌‌است‌.  تهيه‌ آمار مربوط به‌ سایر زیرمجموعه‌های هنر نیز پس از آن و توسط وزارت مذکور صورت گرفته است..

 


 گزارش‌ها و چکیده‌ها
در اين موضوع چكيده يا گزارشي موجود نيست.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 


نقشه‌

نمودار