08 آذر 1402
En | 

 

 کتاب و نشر:

  دراین بخش  اطلاعات مربوط به بخش کتاب و نشر، آمارهای مربوط به کتابخانه‌ها، بازار چاپ و نشر، و فعالیت‌های کتابخانه ملی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارائه می شود.

تاریخچه جمع‌آوري‌ و ارائه‌ آمار مربوط‌ به‌ كتابخانه‌هاي‌ كشور به سال‌ 1344 باز می‌گردد و كانون‌ پرورش‌ فكري‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ نيز، پس‌ از تأسيس‌ در سال‌ 1344 اطلاعات‌ مربوط به‌ فعاليت‌هاي‌ خود را ثبت‌ و ارائه‌ نموده‌ است‌. هم اکنون این اطلاعات به صورت ثبتی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده و درسالنامه آماری انتشار می‌یابد. 

  


نشریات
مرکزآمار ايران در توليد و جمع‌آوري اطلاعات آماري به دو روش اقدام مي‌کند:
١_ توليد اطلاعات از طريق اجراي طرح هاي آماري يا سرشماري ها. در اين روش ، مرکزآمار ايران پس از اجراي طرح يا سرشماري، نتايج آن را به صورت نشريه، گزارش، خلاصه و چکيده از طريق درگاه ملي آماردر اختيار عموم قرار مي‌دهد.
٢_ گردآوری آمار و اطلاعات. در اين روش، تهيه و تولید اطلاعات آماری، توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متولي انجام شده و به مرکز آمار ايران، نیز منتقل مي‌شود. برای دسترسی‌ به نشریات آماری‌دستگاه‌های اجرایی می‌توانید به وب‌گاه سازمان های مذکور، مراجعه فرمایید.

گزارش‌ها و چکیده‌ها
در اين موضوع چكيده يا گزارشي موجود نيست.

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.

 


نقشه‌

نمودار

اطلاع‌نگاشت