30 شهریور 1402
En | 

شیلات:

دراین قسمت به ارائه آمار و اطلاعات دراین زمینه مانند: مقدار صید آبزیان ، میزان تولید آبزی پروری در کشور، تولید خاویار و گوشت از انواع ماهیان خاویاری، تولید انواع گونه های بچه ماهی، شناورهای دارای فعالیت صیادی، شاغلین زیربخش شیلات (صید و آبزی پروری) و ... اختصاص یافته است.


 

براي اطلاع از تعاريف و مفاهيم آماري مرتبط با موضوع، مي‌توانيد از منابع زير استفاده نماييد:

نكته: تعاريف و مفاهيم آماري در گذر زمان ممكن است تغيير نمايد، لذا پيش از استفاده از آمارها حتماً اين مسأله را مورد توجه قرار دهيد.