منشور اخلاقی

ما کارکنان مرکز آمار ایران با استعانت از خداوند متعال و با امید دستیابی به چشم انداز و تحقق ماموریت و اهداف مرکز، خود را ملزم به رعایت موازین زیر می‌دانیم:

 1. باور داریم معنویت، تهذیب نفس و تربیت انسانی، محور اصلی توسعه و رشد بشریت است و رستگاری و سعادت را در قرب الهی می دانیم. در این مسیر حفظ شئونات اسلامی و رعایت نظم و آراستگی ظاهری و باطنی را در اولویت می دانیم.
 2. اجرای سیاست های کلان نظام و برنامه های توسعه کشور در حوزه نظام آماری ایران را سرلوحه امور خود قرار می دهیم.
 3. با چشم انداز، ماموریت ها و برنامه های مرکز آمار ایران آشنایی کامل داشته و در جهت تعالی سازمانی، اهداف خود را همسو با اهداف مرکز تنظیم می نماییم.
 4. در جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات آماری تکلیف قانونی و اصل حفظ محرمانگی اطلاعات فردی را رعایت کرده و به دور از تعصب و با بی طرفی از هرگونه سوء استفاده از این اطلاعات جلوگیری می نماییم.
 5. لزوم رعایت قوانین و مقررات، بهره گیری از روش ها و فناوری های نوین، داشتن رویکردهای علمی و کارشناسی و استفاده از توصیه های بین المللی را وظیفه همیشگی خود دانسته و با جدیت از فعالیت های آماری و گزارش های مستدل و مستند خود دفاع می کنیم.
 6. با دستگاه های اجرایی و صاحب نظران نظام آماری ایران دارای تعامل فعال بوده و احترام و اعتماد متقابل را مبنای عملکرد خود می دانیم.
 7. شجاعت، صداقت، صراحت، صمیمیت، شفافیت، پاسخگویی، نقدپذیری و آزاد اندیشی را پیش نیاز پذیرش مسئولیت و خدمت در مرکز می دانیم.
 8. با مثبت اندیشی و برخورد فوق فعال، از هر چالشی فرصتی خلق نموده و هر فرصتی را به ارزش تبدیل می نمائیم.
 9. رعایت سلسه مراتب اداری، شایسته سالاری، احترام و اعتماد متقابل، کار تیمی و انضباط اداری را عامل اصلی انسجام، هم افزایی، همدلی و همزبانی می دانیم.
 10. افزایش توانمندی، توسعه فردی، اشتراک گذاری دانش و تجربه، بهبود مستمر و تعالی فرهنگ سازمانی را از وظایف محوری خود می دانیم.
 11. صحت، دقت و سرعت در ارایه خدمات و صداقت و احترام را ضامن کسب خوشنودی و اعتماد مردم می دانیم.
 12. در مواجهه با ناملایمات، بلند نظری و بلند اندیشی را وجه همت خود قرار داده و با سعه صدر، ایثار، گذشت و فداکاری رفتار می کنیم.
 13. اموال عمومی را تنها ابزاری برای تحقق اهداف سازمانی دانسته و ضمن خودداری از اسراف و اتلاف منابع، از آن تنها برای خدمت رسانی بهینه به مردم استفاده خواهیم نمود.

ارزشها

اعتبار حرفه‌ای مرکز

تعمیق فرهنگ آماری

استقلال و بی‌طرفی در تولید آمار

قانون‌مداری

امانتداری و رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص

كرامت و منزلت سرمایه‌های انسانی و شایسته‌سالاری

مسئولیت‌ پذیری و پاسخگو بودن

هم‌اندیشی و کارگروهی

اعتماد عمومی و رضایت ذی‌نفعان

علم‌گرایی، خلاقیت و نوآوری