نمودار سازمانی

نمودار سازمانی

رئیس مرکز پژوهشکده آمار مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت فضای مجازی دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل دفتر استانداردها، نظارت و ارزیابی طرح‌های آماری معاونت اقتصادی و محاسبات ملی دفتر حساب‌های اقتصادی دفتر شاخص قیمت‌ها دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان دفتر نقشه و اطلاعات مکانی معاونت طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار دفتر انرژی، صنعت و زیربنایی دفتر کشاورزی دفتر فرهنگی، اجتماعی و بازرگانی معاونت توسعه مدیریت و امور استان‌ها اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره کل امور مالی و ذیحسابی دفتر برنامه‌ریزی، مدیریت عملکرد و امور استان‌ها

تشکیلات و شرح وظایف

معرفی تشكیلات و واحدهای سازمانی مركز آمار ایران

جایگاه مركز آمار ایران در تشكیلات كلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف‌ شده ‌است. علاوه‌ بر آن، مركز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی دركشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری كشور ‌می باشد. با معرفی مركز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی كشور در سال 1390، ساختار تشكیلاتی این مركز با هدف انجام مأموریت‌های نوین درقالب سه معاونت، حوزه ریاست و پژوهشكده آمار(به صورت مستقل) به شرح زیر مورد بازنگری و تصویب قرارگرفت .

 1. معاونت اقتصادی و محاسبات ملی

  از جمله وظایف عمده این معاونت: سیاست‌گذاری، مدیریت و انجام عملیات مرتبط با طراحی، برنامه‌ریزی و هماهنگی در تهیه محاسبات اقتصادی و ملی،شاخص قیمتها، محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های کلان، اهتمام در نهادینه ساختن استانداردهای ملی آماری، هدایت و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی در تولید آمار و توسعه و ارتقای نقشه‌ها و اطلاعات مکانی مبتنی بر آمار در حوزه‌های مختلف است. تهیه سالنامه آماری، هدایت فعالیت‌های مربوط به تضمین كیفیت داده‌های تولیدی درقالب طرح‌های آمارگیری نیز از دیگر وظایف این معاونت است.دفتر‌های زیرمجموعه این معاونت عبارتند از:

  دفتر شاخص قیمت‌ها دفتر محاسبه شاخص برنامه‌ها و سیاست‌های كلان دفتر استانداردها و نظارت بر طرح‌های آماری دفتر نقشه و اطلاعات مكانی
 2. معاونت طرحهای آماری و آمارهای ثبتی

  از جمله وظایف اصلی این معاونت: سیاست‌گذاری، مدیریت و انجام عملیات مرتبط با طراحی، برنامه‌ریزی و هماهنگی درفرایندهای تولید آمار و شناسایی،نیازسنجی واقدام در زمینه تکمیل و توسعه مجموعه اقلام آماری درحوزه‌های مختلف از جمله جمعیت، نیروی انسانی، هزینه و درآمد خانوار، کشاورزی،صنعت، معدن،بازرگانی، امور زیربنایی، ساختمان، ارتباطات،بهداشت، فرهنگ، خدمات عمومی و اجتماعی و غیره است. همچنین بررسی فرآیند تولید و ارزیابی كیفیت آمارهای ثبتی در دستگاه‌های اجرایی،بهنگام نگهداشتن چارچوب‌های آماری وتهیه طرح‌های فنی نمونه‌گیری نیز از وظایف این معاونت است.دفتر‌های زیرمجموعه این معاونت عبارتند از:

  دفتر روش‌شناسی آماری و طرح‌های نمونه‌گیری دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری دفتر صنعت، معدن و زیربنایی دفتر کشاورزی دفتر فرهنگی، بازرگانی و خدمات
 3. معاونت توسعه منابع، پشتیبانی و امور استان‌ها

  از جمله وظایف عمده این معاونت: مطالعه، بررسی و اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی، مدیریت بر تأمین،تخصیص وهزینه‌كرد منابع مالی، اجرای برنامه‌های تحول اداری واستقرار نظام‌های نوین مدیریت، پشتیبانی وتأمین تجهیزات، ملزومات وامكانات مورد نیاز اجرای وظایف و فعالیت‌های تخصصی مركز و تنظیم روابط وانجام هماهنگی با واحدهای آمار واطلاعات استانی برای اجرای وظایف محوله از سوی مركزاست .ادارات كل زیرمجموعه این معاونت عبارتند از:

  اداره‌كل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی اداره‌کل امور مالی و ذی‌حسابی
 4. حوزه ریاست شامل
  1. مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات

   از جمله وظایف عمده این مركز: برنامه‌ریزی و نظارت براجرای نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت طراحی، استقرار و پشتیبانی تخصصی شبکه ملی آمار کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های علمی، کاربردی و تطبیقی به منظور بکارگیری روش‌ها و ابزارهای نوین و کاربردی درمراحل مختلف اجرای طرح‌های آماری و سرشماری‌ها، طراحی، ایجاد، استقرار، اجرا، بهینه‌سازی، توسعه و پشتیبانی و امنیت منظومه سخت‌افزاری، شبکه ارتباطی و پایگاه‌های اطلاعاتی مرکز و مدیریت نظام ارتباط با مشتری واطلاع‌رسانی خدمات و محصولات مرکز آمار ایران به روش‌های الكترونیكی است.معاونت‌های زیرمجموعه این مركز عبارتند از:

   معاونت پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع‌رسانی معاونت سیستم و خدمات نرم‌افزاری معاونت شبكه وخدمات رایانه‌ای
  2. دفتر برنامه‌ریزی،پایش عملكرد ودبیرخانه شورای‌عالی آمار

   از جمله وظایف عمده این دفتر :مدیریت تعریف و تحقق عناصر استراتژیک مرکز از طریق تعیین و تنظیم اهداف و برنامه‌های دوره‌ای بلندمدت، میان‌مدت وكوتاه‌مدت، انجام فرایند ارزیابی عملكرد وبررسی میزان تحقق عناصراجرایی آنها به منظور اصلاح و بهبود عملکرد در مركز، مدیریت و هماهنگی تدوین برنامه ملی آمار، مدیریت برگزاری جلسات و امور اجرایی شورای‌عالی آمار و تنظیم روابط بین اركان نظام آماری كشور است.از جمله وظایف عمده این دفتر :مدیریت تعریف و تحقق عناصر استراتژیک مرکز از طریق تعیین و تنظیم اهداف و برنامه‌های دوره‌ای بلندمدت، میان‌مدت وكوتاه‌مدت، انجام فرایند ارزیابی عملكرد وبررسی میزان تحقق عناصراجرایی آنها به منظور اصلاح و بهبود عملکرد در مركز، مدیریت و هماهنگی تدوین برنامه ملی آمار، مدیریت برگزاری جلسات و امور اجرایی شورای‌عالی آمار و تنظیم روابط بین اركان نظام آماری كشور است.

  3. دفتر ریاست،روابط‌عمومی وهمكاری‌های بین‌الملل

   از جمله وظایف عمده این دفتر: مدیریت و اجرای کلیه فعالیت‌های مربوط به روابط عمومی(امور تبلیغات،خبر‌رسانی و انتشارات)، امور ترجمه مستندات و ایجاد زمینه‌های لازم برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی وانجام امور جاری حوزه ریاست در راستای جلب اطمینان، حمایت وحفظ وفاداری ذی‌نفعان وكاربران مرکز از طریق مدیریت روابط اثربخش است.

پژوهشكده آمار

این پژوهشكده دارای ساختارسازمانی مستقل در زیرمجموعه مركز آمار ایران است كه از جمله وظایف عمده آن: مطالعه، تعیین اولویت ‌ها و اجرای طرح‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به روش‌های تولید آمار،تجزیه‌وتحلیل‌آماری، پردازش‌و استخراج‌‌ اطلاعات‌ و اطلاع‌رسانی‌ آماری‌ است.همچنین برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و پژوهشی داخل و خارج کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی آماری و برگزاری همایش‌های‌ علمی‌ و‌ پژوهشی، انتشار‌ کتاب ‌و‌نشریه ‌در‌ زمینه‌های‌ مرتبط‌ و ارائه‌ی جدیدترین اطلاعات آماری مورد نیاز پژوهش‌گران از دیگر وظایف پژوهشكده آمار است.