راهبرد مشارکت الکترونیکی مرکز آمار ایران

خط مشی ها

خط مشی اطلاع رسانی آماری

خط‌مشی اطلاع‌رسانی آماری در مرکز آمار ایران بر اساس قانون مرکز، چشم‌انداز، اهداف و ماموریت‌های آن در هفت اصل تدوین شده است

اطلاعات بیشتر
خط مشی کیفیت

مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد حاکمیتی و مرجع نهایی و متولی آمارهای رسمی کشور، وظیفه تهیه، تولید و ارائه آمارهای رسمی و هدایت و نظارت بر فعالیت های آماری کشور را به عهده دارد.

اطلاعات بیشتر
خط مشی امنیت اطلاعات

مرکز آمار ایران بر اساس چشم انداز به عنوان یگانه مرجع نظام آماری ایران، مورد اعتماد عموم مردم، متخصصان و سرامد در آسیا خواهد بود و ماموریت آن مدیریت تهیه و انتشار آمارهای رسمی کشور و استقرار نظام آماری ثبتی مبنا با رعایت اصولبنیادین آمارهای رسمی است.

اطلاعات بیشتر
خط مشی تجدیدنظر آمارها

اطالعات آماری منتشر شده ممكن است به دالیل مختلف تغییر كرده تجدید نظر شود و . انجام این تغییرات بدون اعالم قبلی و بیان دالیل، می أت تواند ثیر نامطلوبی بر اعتماد كاربران به آمار و تولیدكنندگان آن داشته باشد.

اطلاعات بیشتر

خط مشی اطلاع رسانی آماری

خط‌مشی اطلاع‌رسانی آماری در مرکز آمار ایران بر اساس قانون مرکز، چشم‌انداز، اهداف و ماموریت‌های آن در هفت اصل به شرح زیر تدوین شده است:

 1. دسترسی برابر به اطلاعات:

  به منظور دسترسی برابر کاربران به اطلاعات، مرکز آمار ایران تاریخ انتشار اطلاعات را از قبل و در قالب تقویم انتشارات منتشر می کند.ابزار اصلی انتشار اطلاعات آماری، ارائه از طریق وب به عنوان سریع ترین، ارزان ترین و آسان ترین روش می باشد. کاربرانی که دسترسی به اینترنت ندارند می توانند از طریق تماس با واحد اطلاع رسانی آماری، به اطلاعات آماری مندرج در وب سایت مرکز آمار ایران، دسترسی یابند.

 2. استقلال حرفه‌ای:

  استقلال سیاسی و حرفه‌ای موجب می‌شود که مرکز آمار ایران به دور از منازعات و تنش‌های سیاسی و بدون هرگونه دخالت یا فشار از سوی سازمان‌های دولتی یا سایر ارگان‌ها یا واحدهای مدیریتی فرادستی، بخش خصوصی، یا هر فرد حقیقی و حقوقی که ممکن است با مرکز تعارض منافع داشته باشد، آمارها را اطلاع‌رسانی ‌کند.

 3. شفافیت:

  به منظور حفظ اعتماد عمومی به آمارهای رسمی، مرکز آمار ایران از استانداردهای علمی، حرفه‌ای و تخصصی در انتخاب منابع، روش‌های جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌ها استفاده می‌کند و برای درک صحیح و استفاده مناسب از آمارها نیز روش‌ها و روش‌شناختی مورد استفاده در طرح‌های آمارگیری و طرح‌های آماری، فراداده ها، اطلاعات توصیفی و تکمیلی را منتشر می‌نماید. در صورت ایجاد هر نوع تغییر یا اصلاح در داده‌ها و نشریات، مراتب در سریع‌ترین زمان ممکن و در جای اولیه خود به اطلاع عموم رسانده می شود.

 4. حفظ محرمانگی اطلاعات آماری:

  طبق ماده 7 قانون تاسیس مرکز آمار ایران، این مرکز تضمین می‌کند که اطلاع‌رسانی آماری موجب آشکارسازی اطلاعات واحد آماری (فرد، کسب‌ وکار و...) نشود. هم‌چنین در صورت نیاز کاربران به ریزداده‌ها، دسترسی به داده‌های مورد درخواست، پس از حذف عوامل شناسایی واحد آماری فراهم می‌شود.

 5. به‌هنگام بودن و به‌موقع بودن:

  مرکز آمار ایران برای رفع نیازهای کاربران، تابع اصول انتشار داده‌های به‌هنگام و به‌موقع در چارچوب تقویم انتشاراتی است. در صورتی که نتایج جدید و به‌هنگام بر اساس تقویم انتشاراتی منتشر نشود، مرکزآمار ایران نسبت به اعلام دلایل تاخیر و تاریخ انتشار جدید اقدام می‌نماید.

 6. تعهد به سیاست قیمت‌گذاری اطلاعات:

  اطلاعات آماری با‌ ارزش است. در مرکز آمار ایران هزینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های آماری از بودجه کشور تامین می‌شود، بنابراین محصولاتی که در قالب الکترونیکی و در وب‌گاه مرکز منتشر می‌شوند رایگان بوده و برای پردازش، آماده‌سازی و ارائه اطلاعات سفارشی یا نشریات چاپی، هزینه تمام شده بر اساس تعرفه‌های مصوب دولت محاسبه و از کاربران دریافت می‌شود.

 7. پایبندی به نظام ارائه اطلاعات:

  نظام ارائه اطلاعات، رکن اصلی پیاده‌سازی خط‌مشی اطلاع‌رسانی است. برای تضمین به‌هم پیوستگی اطلاعات در کانال‌های مختلف اطلاع‌رسانی (نظیر آمارهای موضوعی، سری‌های زمانی، سالنامه‌های آماری و ....)، از ساختار موضوعی تقریبا یکسانی استفاده می‌شود و خروجی‌ها و محصولات مرتبط با هر موضوع در یک گروه موضوعی قرار می‌گیرند. بنابراین نظام ارائه اطلاعات، آشنا ساختن کاربران با خروجی‌های آماری را آسان‌تر می‌کند.