نشانی مرکز آمار ایران

تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش خیابان رهی معیری، پلاک ۱

کد پستی / صندوق پستی

۱۴۱۴۶۶۳۱۱۱ / ۶۱۳-۱۴۱۵۵


ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 تا 15:00


تلفن اداره حراست

88958186 (021)


تلفن / دورنگار مرکزی

85100 (021)


نمابر مرکزی

88963451 (021)

سامانه پیامکی اداره حراست

۳۰۰۰۸۵۱۰۴۳


رایانامه اداره حراست

herasat@sci.org.ir


رایانامه روابط عمومی

info@sci.org.ir


رایانامه اداره دبیرخانه

asnad-amar@sci.org.ir