29 شهریور 1399
En | 
زمان انتشار: 13 شهریور 1398
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 13 شهریور,1398
بازدید: 540
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار 1398
انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار 1398

در فصل بهار 1398، قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 430630 ريال بوده است. که نسبت به بهار 97 معادل 112/7درصد افزايش داشته است.

در فصل بهار 1398 قيمت فروش آزاد يك كيلوگرم گندم در كل كشور 16840 ريال بوده است. استان يزد با 20887 ريال بيشترين و استان آذربايجان شرقي با 12592 ريال كمترين قيمت فروش آزاد را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش به دولت اين محصول در كل كشور 17295 ريال بوده است كه در نتيجه متوسط قيمت‌هاي فروش به دولت و آزاد آن به رقم 17210 ريال رسيده است. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 97 افزايشي معادل 31/1 درصد داشته است.

در بهار 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم سيب‌زميني در كل كشور 36123 ريال بوده است. استان زنجان با 54602 ريال بيشترين و استان خوزستان با 18049 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول در بهار 98 نسبت به بهار 97 معادل 527/9درصد افزايش يافته است.

در فصل مورد بررسي قيمت فروش يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده در كل كشور 430630 ريال بوده است. استان کرمان با 541209 ريال بالاترين و استان هرمزگان با 359095 ريال پايين‌ترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 97 معادل 112/7درصد افزايش داشته است.

در فصل بهار 1398 قيمت فروش يك كيلوگرم گاو كمتر از دو سال پرواري زنده در كل كشور برابر 364541 ريال بوده است. استان كرمان با 481574 ريال بيشترين و استان‌ هرمزگان با 250000 ريال كمترين قيمت فروش را در كل كشور داشته‌اند. قيمت فروش اين محصول نسبت به بهار 97 معادل 134/5 درصد افزايش داشته است.

اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت