14 تیر 1399
En | 
زمان انتشار: 01 مهر 1398
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 01 مهر,1398
بازدید: 541
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهرهای کشور بهار 1398
انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهرهای کشور بهار 1398

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 33251 هزار ريال با میانگین مساحت 265 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 16/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 148/6 درصد افزایش داشته است.

متوسط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در کل کشور 33251 هزار ريال با میانگین مساحت 265 مترمربع بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 16/1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 148/6درصد افزایش داشته است.متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 35312 هزار ريال با میانگین مساحت 106 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل، 20/7درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 82/2 درصد افزایش داشته است. متوسط مبلغ اجارهي ماهانه به‌علاوهي سه درصد وديعهي پرداختي برای اجارهي يك مترمربع زيربناي مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در سطح کل کشور 126522 ريال با میانگین مساحت 98 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال بوده است، كه نسبت به فصل قبل 13/9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29/1 درصد افزایش داشته است.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اطلاعات قیمت واجاره مسکن در شهرهای کشور بهار 1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت